Wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego

W dniu 04.09.2010r. odbył się wyjazd tarnobrzeskich dzieci  i młodzieży na bezpłatną wycieczkę do Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. Została ona zorganizowana przez  Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto Tarnobrzeg, przy hojnym wsparciu  Prezydenta Miasta Tarnobrzega. Kierownikiem i zarazem opiekunem grupy był przewodniczący Stowarzyszenia Bezpieczne Miasto Tarnobrzeg Piotr Wałcerz oraz Krzysztof Dydo.

Muzeum otwarto w sześćdziesiątą rocznicę wybuchu Powstania. Mieści się w dawnej elektrowni tramwajowej, zabytku architektury przemysłowej z początku XX w. u zbiegu ulic Przyokopowej i Grzybowskiej na Woli.

Elementami wystawy są zdjęcia w wielkich formatach, monitory i komputery. Aranżacja wnętrza i wykorzystanie efektów multimedialnych przybliżają powstańczą rzeczywistość.

Podczas zwiedzania uczestnicy mogli zapoznać się z historią powstania, obejrzeć pamiątki i eksponaty z tamtego okresu. Podczas zwiedzani można było zbierać kartki z kalendarza było ich ponad 60 opisywały one dzień po dniu historię Powstania Warszawskiego. Kalendarium rozpoczyna się 27 lipca 1944, a kończy 5 października 1944, w dniu wyjścia z Warszawy ostatnich pułków żołnierzy Armii Krajowej.

Na koniec wszyscy obejrzeli film 3D „Miasto ruin”,  który wyświetlany jest od 1 września br. i ukazuje przelot nad zniszczoną, zburzoną po Powstaniu Warszawą wiosną 1945 r.

Powrót do Tarnobrzega z krótkim przystankiem przebiegł bez zakłóceń. Więcej na www.sbm.tarnobrzeg.pl.