Oferta zajęć TDK na sezon artystyczny 2010/2011

Tarnobrzeski Dom Kultury na bieżący sezon przygotował tradycyjnie szeroką ofertę zajęć artystycznych. W programie są zajęcia dla dzieci ze szkół podstawowych, młodzieży i dorosłych.

Szczegóły w rozszerzeniu.

Oferta zajęć TDK
Dzieci szkół podstawowych:
Pracownia Plastyczna
Teatrzyk Magik
Chórek „Łapu-Capu”

Młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:
Pracownia Plastyczna „Malarnia”
Młodzieżowy Teatr Amatorski
Nauka gry na kontrabasie i gitarach: akustycznej, elektrycznej i basowej

Młodzież i dorośli:
Fitness
Chór Kameralny
Warsztat Bluesowo-Jazzowy – zajęcia warsztatowe dla instrumentalistów
Edukacja artystyczna dla grup zorganizowanych (klasy):
Szkoła Artystyczna
Warsztaty Teatralne
Spotkania z Muzyką – cykl koncertów w wykonaniu artystów Filharmonii Narodowej w Warszawie
Edukacja Filmowa

Otwarte Warsztaty Artystyczne z dziedziny teatru dla dzieci, młodzieży i nauczycieli
Informacje i zapisy: wrzesień – październik 2010

Tarnobrzeski Dom Kultury, ul.Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg
Dział Amatorskiego Ruchu Artystycznego, tel (15) 822 21 10 wew.24, 822 74 97
poniedziałki – czwartki godz. 9:00 – 18:00, piątki godz. 9:00 – 15:00
www.tdk.tarnobrzeg.pl, e-mail: ara@tdk.tarnobrzeg.pl

Studio Tańca i Ruchu „Fram” – dzieci i młodzież od 5 do 19 lat
zapisy w czasie zajęć od godz. 15:45 (poniedziałek, wtorek, środa, piątek)

Miejska Orkiestra Dęta – młodzież od 13 lat i dorośli
informacje i zapisy tel. (15) 822 52 54 wew.21