Pomoc kredytowa dla przedsiębiorców

W najbliższy czwartek, tj. 16 września, o godz. 12 w sali 201 w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg przy ulicy Kościuszki 32, odbędzie się spotkanie dla przedsiębiorców z Tarnobrzega poszkodowanych w powodzi.
Kilka dni temu Ministerstwo Gospodarki rozstrzygnęło konkursy dla funduszy pożyczkowych aplikujących o udzielanie pożyczek przedsiębiorcom dotkniętym skutkami powodzi w 2010 r.

Podstawą prawną przeprowadzenia konkursów jest art. 17 ustawy z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi. Ustawa przewiduje do 50 tys. zł nieoprocentowanej pożyczki dla mikro i małych firm, które poniosły straty spowodowane tegoroczną powodzią. Na terenie Województwa Podkarpackiego pożyczek powodziowych będzie udzielać „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o.

W majowej i czerwcowej powodzi ucierpiało wielu mieszkańców Tarnobrzega, ale także przedsiębiorcy prowadzący działalność w naszym mieście. Dlatego tak ważna i potrzebna jest pomoc dla przywrócenia normalnego funkcjonowania firm oraz miejsc pracy. Zapraszam wszystkich przedsiębiorców na to spotkanie ? mówi Jan Dziubiński Prezydent Tarnobrzega.