Zbiornik Machowski ? szansą rozwoju gospodarczego i turystycznego regionu

23 września 2010 r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu Prezydent Miasta Tarnobrzeg organizuje konferencję pn. ?Zbiornik Machowski – szansą rozwoju gospodarczego i turystycznego regionu?.

Celem konferencji jest zebranie wszystkich pomysłów na przyszłość akwenu oraz promocja Zalewu Machowskiego i terenów wokół, jako elementu kampanii promocyjnej.

Promocja miasta ma odbywać się będzie w ramach projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, z działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat B Projekty pozainwestycyjne pn. ?Kampania promocyjna miasta Tarnobrzeg szansą na zwiększenie atrakcyjności województwa podkarpackiego?.

Patronat honorowy nad konferencją objęli:
Zygmunt Cholewiński ? Marszałek Województwa Podkarpackiego,
Jan Dziubiński ? Prezydent Miasta Tarnobrzeg,
Kazimierz Jaremczuk ? Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. St. Tarnowskiego w Tarnobrzegu oraz
Wacław Wróbel ? Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego.