Dokument po konferencji na temat Zalewu

Z oficjalnej strony miejskiej można już pobrać dokument podsumowujący konferencję pt. Zbiornik Machowski – szansą rozwoju gospodarczego i turystycznego regionu.

Na konferencji przedstawiono pomysły i możliwości docelowego zagospodarowania Zbiornika Machowskiego.

Obszerna publikacja zawiera m.in.:
– Zbigniew Buczek, Marek Szmuc, Krzysztof Madej – informacje przygotowane przez kopalnię na temat procesu rekultywacji wyrobiska,
– tło historyczne opracowane przez dr hab. Tadeusza Zycha,
– Jerzy Rodzeń – opracowane przez Urząd Marszałkowski plany wpisania Zbiornika Machowskiego w rozwój województwa podkarpackiego
– dr Witold Pycior – przedstawiciel TARR na temat rewitalizacji terenów Zbiornika Machowskiego,
– Grzegorz Kiełb – informacje Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa na temat zbiornika w studium i planach zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnobrzega,
– Jerzy Jakimow – założenia komunalnego zagospodarowania infrastrukturalnego i turystycznego Zbiornika Machowskiego, przygotowane przez dyrektora OSiRu
– rozważania na temat bezpieczeństwa nad Zbiornikiem Machowskim, przygotowane przez Jana Żaka z Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu
– tekst Jerzego Panka, komandora Jacht Klubu „Siarkopol”
– tekst Tadeusza Gospodarczyka, komandora Jacht Klubu „Kotwica”
– referat doc. dr hab. Wiesława Wiśniewolskiego na temat Ichtiofauny i gospodarki rybackiej w kontekście wędkarskiego użytkowania Zbiornika Machowskiego,
– rozważania Pawła Antończyka na temat możliwości wykorzystania Zalewu Machowskiego w promocji miasta Tarnobrzega

Na pewno warto przeczytać cały tekst. Link:
http://www.tarnobrzeg.pl/php/grafika/aktualnosci/wazne/25092010/konferencja_podgl2.pdf

Na stronie UM dostępna jest również relacja fotograficzna i tekstowa:
http://www.tarnobrzeg.pl/php/index.php?action=aktual_item&menu=&id=2007&tyt_nagl=2010-09-25&nazwa=szczeg%F3lnie%20wa%BFne&id_kat=4

Szkoda, że nie wszyscy prelegenci mogli odczytać swoje opracowania osobiście…