Dziecięcy teatrzyk „Magik” zaprasza

Tarnobrzeski Dom Kultury zaprasza na Spotkania Teatrzyku Dziecięcego
?Magik?. Zapraszamy uczniów szkół podstawowych (klasy I-IV) do zabawy w teatr.

Będziemy pracować nad realizacją przedstawień teatralnych, jednocześnie ucząc się ładnego wysławiania się, umiejętności recytacji i zasad ruchu scenicznego.

Finałem całorocznych zajęć jest spektakl, na który członkowie zespołu zapraszają rodziców, nauczycieli i przyjaciół .

INFORMACJE :
Tarnobrzeg Dom Kultury
Dział Amatorskiego Ruchu Artystycznego
Ul. Słowackiego 2
Tarnobrzeg
 tel. 15 822 21 10, w. 24, www.tdk.tarnobrzeg.pl,e-.mail:ara@tdk.tarnobrzeg.pl