Literatura i Dzieci – Uśmiechnij Się

Tarnobrzeski Dom Kultury zaprasza uczniów szkół podstawowych z powiatu tarnobrzeskiego do udziału w Eliminacjach Regionalnych Konkursu ?LITERATURA I DZIECI ? UŚMIECHNUJ SIĘ?.
Przedmiotem konkursu jest twórczość znaczących i wybitnych autorów, którzy w swoich utworach poruszają tematykę związaną z hasłem przewodnim aktualnej edycji tj. uśmiechu.

Konkurs jest organizowany przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

 ?Uczestnicy prezentują 1 utwór wybranego autora w formie: recytacji, inscenizacji, piosenki i prac plastycznych
 ?Oceniani będą w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I ? III i IV ? VI

Eliminacje Regionalne odbędą się w Sali kameralnej Tarnobrzeskiego Domu Kultury, 26 października b2010r , godz. 10.00.

Karty zgłoszenia oraz prace plastyczne prosimy składać do dnia 20 października 2010r. w Dziale Amatorskiego Ruchu Artystycznego TDK,
ul. Słowackiego 2 , pokój 56, Tarnobrzeg
telefon: 15 822-21-10 w. 24 lub 15 822-74-97

Serdecznie zapraszamy