VIII Rejonowy Konkurs Recytatorski

Tarnobrzeski Dom Kultury zaprasza do udziału w VIII Rejonowym Konkursie Recytatorskim Szkół Gimnazjalnych.

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych z powiatów: tarnobrzeskiego, stalowolskiego i niżańskiego.

Uczestnicy zgłaszają do konkursu dwa wiersze dowolnie wybranych autorów, które zostały wydane drukiem. Kartę zgłoszenia należy przesłać do TDK w terminie do dnia 12 listopada 2010r.
Eliminacje miejskie dla miasta Tarnobrzeg odbędą się 17 listopada 2010r. o godz. 10:00.

Finał tegorocznej edycji konkursu odbędzie się 1 grudnia 2010r.o godz. 10:00 w Tarnobrzeskim Domu Kultury.
Regulamin i karta dostępne są na stronie Tarnobrzeskiego Domu Kultury: www.tdk.tarnobrzeg.pl

Informacje:
Tarnobrzeski Dom Kultury
Dział Amatorskiego Ruchu Artystycznego
ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg
email: ara@tdk.tarnobrzeg.pl
tel. 822-21-10, wew. 24,
www.tdk.tarnobrzeg.pl