Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny

Tarnobrzeski Dom Kultury organizuje VIII edycję konkursu na kartkę bożonarodzeniową lub kartkę przedstawiającą anioła.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w trzech kategoriach wiekowych.

Tradycyjne Obrzędy Polskie Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny Gwiazdka ?10
VIII Edycja

Regulamin

1. Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę tylko w jednej kategorii tematycznej:
Kartka Bożonarodzeniowa
 (format A-5, technika dowolna)
– Anioł (technika dowolna)
2. Do konkursu uczestnicy zgłaszają opisaną pracę. Prosimy o przyklejenie wyciętej karty zgłoszenia na jej odwrocie.
3. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych :
I kategoria: klasy I-III szkół podstawowych
II kategoria: klasy IV-VI szkół podstawowych
III kategoria: gimnazjum
4. Kryterium oceny- kreatywność autorów: pomysły dzieci wynikające z ich naturalnej wrażliwości, spontaniczności, umiejętności plastycznych oraz walory estetyczne wykonywanych prac ( kolorystyka i jednolitość stylowa ).
5. Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane do wystawy prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Galerii TDK w terminie
20. XII-15.I.2011 r.
6. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo późniejszego ich wykorzystania zgodnie z uznaniem.
7. Prosimy o przeprowadzenie w szkołach eliminacji wstępnych. Wybrane prace wraz z protokołem eliminacji szkolnych prosimy przekazać w terminie do 08 grudnia 2010 r.
8. Prace nie spełniające kryteriów konkursu, oraz nie podlegające ocenie na szczeblu szkolnym nie zostaną do niego zakwalifikowane.
9. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem miasta Tarnobrzeg i Sandomierz oraz ziemski powiat Tarnobrzeg.

– zgłaszanie prac do konkursu 08.XII. 2010 r. (włącznie)
rozstrzygnięcie konkursu , wręczenie nagród , otwarcie wystawy
 20.XII. 2010 r. godz. 14.00 Galeria Tarnobrzeskiego Domu Kultury
– wystawa pokonkursowa 20.XII-15.I.2011 r.

Informacje:
Tarnobrzeski Dom Kultury
Dział Amatorskiego Ruchu Artystycznego
ul. Słowackiego 2 Tarnobrzeg
email: ara@tdk.tarnobrzeg.pl
Karta zgłoszenia do pobrania na stronie: www.tdk.tarnobrzeg.pl