Comenius Regio

Program Comenius Regio, wspierany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencja Programu ?Uczenie się przez całe życie?, ma na celu wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie.

W ramach programu Comenius Regio od września tego roku realizowany jest w Tarnobrzegu projekt ?Sztuka i sport motorem rozwoju szkoły?. Z jego pomysłem wystąpiło Gimnazjum nr 3 w Tarnobrzegu, a inicjatywę poparła Gmina Tarnobrzeg, Tarnobrzeski Dom Kultury i Jacht Klub ?Kotwica?. Zagraniczni partnerzy projektu znajdują się w Rumunii, w mieście Slatina. Są to INSPECTORATUL SCOLAR AL. JUDETULUI OLT (Kuratorium oświaty  regiony Olt). LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SLATINA (Liceum z Programem Sportowym), Urząd Miasta w Slatinie i PALATUL COPILOR ?ADRIAN BARAN? SLATINA (Pałac Młodzieży im. ?Adrian Baran?).

Dzięki projektowi powstanie otwarte środowisko edukacyjne wspierające nowe rozwiązania i metody pedagogiczne w zakresie kształcenia sportowego i artystycznego. Nauczyciele, instruktorzy, trenerzy- osoby odpowiedzialne za kształcenie i wychowanie młodzieży- będą mogli wymienić się doświadczeniami zawodowymi i w efekcie- nabyć nowych umiejętności dydaktycznych, a zarządzający oświatą zyskają niepowtarzalną szansę, aby unowocześnić strategię kierowania placówkami szkolnymi.

W dniach 7- 10 listopada w Tarnobrzegu przebywali rumuńscy partnerzy. Oprócz prezentacji artystycznych i sportowych w Gimnazjum nr 3 goście uczestniczyli w spotkaniu z władzami miasta, obserwowali zajęcia artystyczne w TDK, podziwiali Jezioro Machowskie oraz poznawali bliżej miasto i okolice.