Trwa montaż witaczy

Na wszystkich drogach wjazdowych do Tarnobrzega montowane są „witacze”, czyli duże tablice informujące i witające kierowców wjeżdżających do naszego miasta.
Na ogłoszony we wrześniu przez Prezydenta Miasta konkurs na „witacze” zgłosiły się cztery firmy, które przygotowały po kilka projektów.

Spośród nadesłanych najwięcej punktów otrzymała oferta przedstawiona przez Centrum Reklamy „GRAFFICO”. Koszt inwestycji, to blisko 90 tysięcy złotych. Pieniądze na ten cel pochodzą z budżetu miasta oraz ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

– „Witacze”, to coś czego nam brakowało. Jestem pewien, że będzie to miła rzecz dla osób wjeżdżających do naszego miasta – mówi Jan Dziubiński, Prezydent Tarnobrzega. – Kiedy opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej pierwsze przygotowane dla nas wzory „witaczy” otrzymywałem wiele maili popierających tego typu inwestycję. Wiele osób dzieliło się ze mną i z urzędnikami swoimi pomysłami i sugestiami. Mam nadzieję, że wybrane projekty spodobają się nie tylko kierowcom przejeżdżającym przez nasze miasto, ale przede wszystkim tarnobrzeżanom – dodaje prezydent.

Na ulicach wjazdowych do miasta montowane są trzy „witacze” o wysokości 5 metrów oraz dwa o wysokości 4 metrów. Wszystkie „witacze” zawierają nazwę Tarnobrzeg, herb miasta oraz adres strony internetowej www.tarnobrzeg.pl. Dwa większe „witacze”, które stanęły przy ulicy Sienkiewicza w Mokrzyszowie oraz przy ulicy Warszawskiej w Wielowsi oraz jeden mniejszy, który stanął przy ulicy Bema w Sobowie jako dodatkowy element zawierają kontury pomnika Bartosza Głowackiego. Natomiast „witacze”, które są ustawiane przy Wisłostradzie i przy ulicy Orląt Lwowskich w Ocicach zawierają kontury łódki. Oczywiście „witacze” są dwustronne i zawierają słowa „witamy” dla wjeżdżających do miasta oraz „do zobaczenia” dla wyjeżdżających.

Przy wykonaniu „witaczy” zastosowano folię odblaskową, dzięki czemu są one także dobrze widoczne w nocy. „Witacze” wykonane są metodą malowania proszkowego. Będą także odporne na działanie różnych warunków atmosferycznych.

Zakup „witaczy” jest elementem kampanii promocyjnej w ramach projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, z działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat B Projekty pozainwestycyjne pn. „Kampania promocyjna miasta Tarnobrzeg szansą na zwiększenie atrakcyjności województwa podkarpackiego”.