Prezydent przedłożyl projekt budżetu

15 listopada to ustawowy dzień, w którym Prezydent Miasta przedłożył projekt budżetu na rok 2011. Konsultacje społeczne, analizy finansowe i dane ministerstwa finansów pozwoliły na sformułowanie budżetu o dochodach 205,2 mln zł i wydatkach na poziomie 234,4 mln zł.

Skarbnik Miasta, służby finansowe i inwestycyjne miały sporo pracy, by wszystkie te dane uporządkować w spójny i realny do wykonania dokument finansowy.
 
– Równomierny rozwój Tarnobrzega i poprawa jakości życia jego mieszkańców, wraz z racjonalnym wykorzystaniem dostępnych źródeł finansowych w tym środków unijnych, to kierunkowy cel jaki kolejny raz przyświecał nam przy formułowaniu budżetu miasta na nadchodzący rok. Skuteczna realizacja postawionych zadań i społecznych oczekiwań, to duże wyzwanie zapisane w działach, rozdziałach i paragrafach budżetowego planu miejskich finansów, oczywiście w pełni możemy je zrealizować
? mówi Andrzej Wójtowicz, zastępca Prezydenta Tarnobrzega.

Jak chodzi o dochody, to szeroko korzystamy ze środków unijnych bo aż 40,7 mln zł spodziewamy się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kolejne 72,4 mln to subwencja oświatowa i ogólna, acz nie pokrywa ona wszystkich wydatków na nasze tarnobrzeskie szkoły. Lokalne podatki i dochody z miejskich nieruchomości, a więc dochody własne miasta to kolejne 30,7 mln zł. Inne dotacje głównie Skarbu Państwa to dotacje celowe i kolejne 22,5 mln zł. Nadwyżka obrotowa to ponad 2 mln zł, a wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego zwiększa się o 22%.

Wydatki jak w kilku ostatnich latach, skoncentrowane są wokół inwestycji dotowanych z Unii Europejskiej i zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie wszystkich podstawowych instytucji i służb miejskich. Na kulturę wydamy 8,2 mln zł, na oświatę 72,7 mln zł, na pomoc społeczną tak istotną w czasie odbudowy popowodziowej kolejne 24,2 mln zł.

Pomoc powodzianom i odbudowa dróg i szkół na terenach dotkniętych klęską powodzi wykorzystuje znaczące dotacje państwowe, unijny fundusz solidarności jak i środki własne budżetu miasta. Największym wydatkiem będzie tu odbudowa oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej na ponad 24 mln zł, prowadzona przez Tarnobrzeskie Wodociągi. Inwestycje miejskie natomiast w roku 2011, to wydatki na drogę wojewódzką w ul. Sienkiewicza i Sikorskiego wraz z wiaduktem na torami na kwotę 24,7 mln zł, Tarnobrzeski Park Technologiczno-Przemysłowy na kwotę 15,9 mln zł, a ponad 15,2 mln zł to: modernizacja stadionu, budowa euroboiska na Serbinowie, remont Zamku Dzikowskiego, budowa stanicy wodniackiej i plaż nad Jeziorem Machowskim, termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10.

Modernizacja sieci dróg miejskich to wydatki o kolejne 19,2 mln zł. Ten niezwykle ambitny poziom inwestycji niestety wiąże się z zaciągnięciem kredytu, ale zawsze dbamy o to by nie przekroczyć realnych parametrów finansowych, dopuszczalnych limitów zachowując bezpieczną dla finansów miasta zdolność kredytową, a więc to dobry dług przeznaczony na cele inwestycyjne.