Dofinansowanie na remont Sobowskiej i Szlacheckiej

30 listopada br. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu dot. remontu ul. Sobowskiej i Szlacheckiej znajdujących się w ciągu drogi powiatowej nr 1095 w Tarnobrzegu oraz budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 723 (Aleja Warszawska) z ulicą Sobowską i ulicą Piętaka w Tarnobrzegu.

Jest to ważny projekt ze względu na poprawę powiązań komunikacyjnych w mieście. Ponadto droga powiatowa – Sobowska- Szlachecka została uszkodzona wskutek powodzi w maju i czerwcu br. i wymaga usunięcia powstałych uszkodzeń.

ostaną również dla poprawy bezpieczeństwa pieszych wybudowane: chodnik na odcinku od skrzyżowania ulic: al. Warszawska – Sobowska do rejonu przedszkola oraz azyl centralny na dojeździe ul. Szlacheckiej i Bema.

Bezpieczeństwo komunikacyjne zapewni natomiast wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Al. Warszawska z ul. Sobowską. Dobra jakość drogi zapewni również dostępność komunikacyjną do terenów inwestycyjnych.