System Zielonych Inwestycji

W dniu 29 listopada br. został złożony projekt  w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczący termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach  programu priorytetowego pn.: System zielonych inwestycji. Jest to projekt partnerski między Gminą Tarnobrzeg, Wojewódzkim Szpitalem w Tarnobrzegu oraz Miastem i Gminą Nowa Dęba.

W ramach projektu zostaną wykonane prace remontowe w budynku Szkoły Podstawowej nr 10  w Tarnobrzegu, Szpitalu Wojewódzkim( budynek A), oraz w czterech obiektach w Nowej Dębie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia projektu pn. ?Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnobrzegu i Nowej Dębie? opiewa na kwotę10,6 mln. zł.

Dzięki temu będzie możliwe otrzymanie dodatkowych środków przez Gminę w wysokości 1 mln. zł. Miasto uzyskało również z  Regionalnego Programu Operacyjnego na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 10 środki z UE w wysokości  1 mln. zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 3,9 mln. zł.