W Tarnobrzegu trwa walka z atakiem zimy

Wszystkie służby pracującą całodobowo, a działania są koordynowane.
Od wczoraj na terenie miasta wprowadzono bezpłatne przejazdy autobusami MKS – kursy realizowane będą do poniedziałku wieczorem. W wypadku ponownych opadów bezpłatne kursy będą kontynuowane w kolejnych dniach. Spółka ASA prowadzi odśnieżanie 262 km dróg na terenie miasta zgodnie z harmonogramem opracowanym wspólnie z Wydziałem Spraw Komunalnych Urzędu Miasta.

W pierwszej kolejności odśnieżane są drogi wojewódzkie znajdujące się na terenie miasta a po nich główne ulice miasta. Ponadto Straż Miejska wzmogła patrole w celu przeciwdziałania zamarznięciom, głównie wśród osób bezdomnych.

Nie występują przypadki zamknięcia obiektów publicznych z uwagi na okres zimowy. Bez zakłóceń dostarczane są media: prąd, woda, gaz i ciepło.
IMGW nie przewiduje niekorzystnych zjawisk meteorologicznych w północno-zachodniej części woj. podkarpackiego w ciągu najbliższych godzin.