Expose prezydenta Norberta Mastalerza

W rozszerzeniu pełen tekst expose wygłoszonego dziś w południe na sesji Rady Miasta Tarnobrzega, na której Norbert Mastalerz złożył ślubowanie i oficjalnie objął urząd Prezydenta Miasta.

Wysoka Rado!
Zaproszeni Goście!
Drodzy Tarnobrzeżanie!

Z demokratycznej woli mieszkańców staję przed Wami jako Prezydent Tarnobrzega. Staję dumny z faktu, że tarnobrzeżanie tak licznie wzięli udział w wyborach samorządowych ? po raz kolejny dając świadectwo swojej dojrzałości obywatelskiej i odpowiedzialności za losy swojego miasta.

Staję przed Wam także z poczuciem wielkiej radości, że aż sześćdziesiąt procent tarnobrzeżan w drugiej, decydującej turze wyborów, postawiło na moją kandydaturę. Na mój program, na zapowiedź pozytywnych zmian.
Raz jeszcze Wszystkim serdecznie dziękuję za to wielkie poparcie.

Aż dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden otrzymanych głosów, to bardzo silna legitymacja do sprawowania urzędu Prezydenta.
Przyjmuję ją z wielką satysfakcją, ale przede wszystkim z wielką pokorą.
Bo być prezydentem Tarnobrzega, to nie rządzić i dzielić, ani uprawiać polityki, to służyć. To służyć wszystkim, bez wyjątku mieszkańcom Tarnobrzega. Prezydentura to nie zaszczyty i władza dla samej władzy, lecz służba i odpowiedzialność za losy naszej małej ojczyzny. I tak właśnie pojmuję swoją misję.

Wysoka Rado!
Szanowni Państwo!

Staję przed Wami z poczuciem dumy i satysfakcji z osiągniętego wyniku wyborczego, ale bez cienia triumfalizmu.
Dlatego w tym miejscu chcę serdecznie podziękować mojemu poprzednikowi ? Panu Janowi Dziubińskiemu.

Panie Prezydencie! Dziękuję Panu za wieloletnią służbę tarnobrzeżanom.
Dziękuję za wszystko dobre, co zrobił Pan dla miasta i jego mieszkańców. Wierzę Panie Prezydencie, że pozostając w samorządzie, jako radny będzie Pan nadal efektywnie służył tarnobrzeżanom. Wierzę, że wykorzystując swoje bogate doświadczenie samorządowe zrobi Pan jeszcze wiele dobrego dla naszej wspólnoty.
Dziękuję moim rywalom w walce o urząd prezydenta. Dziękuję za uczciwą rywalizację na programy i merytoryczną dyskusję na argumenty.
Kampania wyborcza 2010 to już historia. O tym, co było w niej złe, nie będę rozpamiętywał. A osobistych urazów nie będę pielęgnował.

O to samo do Was apeluję. Bo tarnobrzeżan nasze urazy zupełnie nie interesują. Ich interesuje rozwój Tarnobrzega. I tylko on się liczy!
Wierzę, że w najważniejszych sprawach potrafimy się porozumieć, bo ? choć dzieliło nas wiele ? cel mieliśmy i mamy taki sam.
Jest nim dobro Tarnobrzega i jego mieszkańców.

Wysoka Rado!
Szanowni Państwo!

Dziękuję członkom Tarnobrzeskiej Lewicy za to, że udzieliliście mi poparcia w wyborach prezydenckich. Dziękuję Wam za pomoc w kampanii wyborczej, ale przede wszystkim dziękuję Wam za to, że nie zrażaliście się wcześniejszymi niepowodzeniami i konsekwentnie stawialiście na mnie. Taka lojalność i konsekwencja w dzisiejszych czasach, to wartość nie do przecenienia.
Dziękuję Platformie Obywatelskiej za poparcie przed drugą turą wyborów i wydatną pomoc w kampanii wyborczej.

Jestem niezwykle rad, że oba ugrupowania utworzyły w Radzie Miasta większościową koalicję. Uczestniczyłem w tych rozmowach, dlatego wiem, że jest to sojusz oparty na solidnych fundamentach programowych, czyli wspólnych celach, zadaniach i priorytetach. A nie na podziale stanowisk, które były dla nas sprawą drugorzędną. Jestem pewien, że nowa koalicja to nowa jakość rządzenia miastem, nowa jakość rozwiązywania problemów i załatwiania istotnych spraw jego mieszkańców. Że to nowy, szybki rozwój gospodarczy Tarnobrzega.
To wielka zmiana na lepsze.

Jestem pewien, że całą naszą pozytywną energię skierujemy w ciężką, systemową i efektywną pracę. I nie będziemy jej marnować na bezsensowne kłótnie, jałowe dyskusje i nikomu niepotrzebne konflikty.
Jestem pewien, że będziemy razem owocnie współpracować i skutecznie pracować. W spokojnej i twórczej atmosferze. Dla dobra Tarnobrzega. Dla dobra Tarnobrzeżan.

Wysoka Rado!
Szanowni Państwo!

Cel, jaki stoi przede mną, jest jasno określony. To wcielenie w życie mojego programu wyborczego ?PIRAMIDA POTRZEB MIESZKAŃCÓW TARNOBRZEGA?. To zadanie ambitne i trudne, ale realne do wykonania. Nie będę cytował wszystkich punktów mojego programu, tylko skupię się na sprawach najważniejszych.

A najważniejszy jest rozwój gospodarczy miasta. Najważniejsze jest stworzenie nowych miejsc pracy. Jeszcze raz powtórzę to, co już wielokrotnie podkreślałem – Jeśli nie ściągniemy nowych inwestorów i nie stworzymy nowych miejsc pracy, nie będzie mowy o realnym rozwoju Tarnobrzegu. Nawet gdybyśmy na każdym osiedlu wybudowali aquapark, pięciopoziomowy parking i multipleks, młodzi ludzie będą uciekać z Tarnobrzega. Nie ruszymy z miejsca. Tarnobrzeg zamiast się zaludniać, będzie się wyludniał.
Jestem pewien, że rozwój gospodarczy miasta jest możliwy do osiągnięcia, bo Tarnobrzeg posiada unikalne atuty, których wiele miast podobnej wielkości może nam tylko pozazdrościć.
Pierwszy atut to istniejąca w naszym mieście Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Zrobię wszystko, aby zaktywizować współpracę z jej zarządcą, czyli z Agencją Rozwoju Przemysłu. Jako priorytetowe potraktuję zadania, które ułatwią działalność obecnym i przyszłym inwestorom w strefie, m.in. wyremontowanie prowadzącej do strefy – ulicy Zakładowej.

Osobiście wydepczę każdą ścieżkę, każdy ministerialny korytarz, zapukam do każdych drzwi, aby Tarnobrzeg jak najszybciej przejął zarządzanie Jeziorem Machowskim. Lub przystąpił do spółki mającej nim zarządzać. Musimy szybko zagospodarować jezioro, aby efektywnie wykorzystać jego gigantyczny potencjał gospodarczy. Jest to absolutnie unikalna szansa na rozwój gospodarczy miasta, a w konsekwencji na utworzenie wielu miejsc pracy. Nie tylko w sezonie letnim.
Bo nad Jeziorem Machowskim powinny powstać: stok narciarski i aquapark. To nie wyborcze mrzonki, tylko realne zamierzenia. Aby zdobyć pieniądze na ich ziszczenie, nie zawaham się skorzystać z możliwości, jakie daje ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W pełni wykorzystam już przyznane dotacje z funduszy Unii Europejskiej na miejskie inwestycje, m.in. na utworzenie Tarnobrzeskiego Parku Technologiczno- Przemysłowego.
I sięgnę po następne fundusze, wykorzystując wszelkie dostępne źródła pozabudżetowych pieniędzy. W tym na odbudowę zniszczonej przez powódź infrastruktury miejskiej, które pojawią się w zmodyfikowanym pod tym kątem ? Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego.

Do wspomnianego odtworzenia zniszczonej przez powódź infrastruktury miejskiej, udrożnienia wałów melioracyjnych na osiedlach wiejskich – będę tworzył grupy interwencyjne. Tym sposobem załatwimy najpilniejsze potrzeby społeczne, a osobom bezrobotnym damy pracę.
Z myślą o przedsiębiorcach utworzę Lokalny Fundusz Poręczeń Kredytowych i powołam do życia – Centrum Obsługi Inwestora.
Będę prowadził maksymalnie przyjazną politykę podatkową wobec inwestorów, m.in. poprzez wprowadzenie, wzorem wielu miast, m.in. Stalowej Woli i Krosna, systemu ulg podatkowych dla przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy.

Poszukiwania przyszłych inwestorów będę prowadził na wszelkie możliwe sposoby, m.in. poprzez placówki dyplomatyczne, organizacje i zrzeszenia, czy udział w targach i misjach gospodarczych;
Z myślą o młodych tarnobrzeżanach poszukujących pracy zainicjuję oraz będę wspierał wszelkie działania, którą doprowadzą do powstania nowych kierunków w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Oraz podejmę starania o utworzeniu w Tarnobrzegu – fili lub wydziału zamiejscowego uczelni technicznej.

Wysoka Rado!
Szanowni Państwo!

Jak już zasygnalizowałem przy okazji tworzenie kierunków na naszej uczelni, wielką wagę przyłożę do spraw oświaty. Powiem wprost: pieniędzy przeznaczonych na oświatę, nie będę traktował jako wydatków budżetowych. Tylko jako inwestycję w przyszłość miasta i jego mieszkańców. I jestem święcie przekonany, że będzie to inwestycja najlepsza z możliwych. Bo nie ma pewniejszej lokaty publicznych pieniędzy niż edukacja i wychowanie młodych ludzi. I to już od pierwszych lat życia, dlatego priorytetem będzie dla mnie zwiększenie liczby miejsc w tarnobrzeskich żłobkach i przedszkolach.

Podejmę również działania mające na celu:
– Podwyższenie jakości i poziomu nauczania w szkołach publicznych poprzez obniżenie liczby uczniów w oddziałach
– Stworzenie klas integracyjnych w przedszkolach oraz w szkołach uwzględniając oczekiwania osób niepełnosprawnych
– Przywrócenie właściwego poziomu szkolnictwa zawodowego;
– Stworzenie systemu stypendialnego, promującego uczniów o wybitnych osiągnięciach w nauce, kulturze i sporcie;
– Utworzenie klas o profilu sportowym;
– Budowę nowych boisk sportowych w ramach programu rządowego ?Orlik 2012?;
– Upowszechnianie nauki języków obcych w szkołach i przedszkolach.
Oraz dokończenie budowy Szkoły Muzycznej i umożliwienie tarnobrzeżanom bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego internetu

Wysoka Rado!
Szanowni Państwo!

Ostatnie powodzie, które nawiedziły Tarnobrzeg, dobitnie, aż do bólu dobitnie – uświadomiły nam – jak wielka jest rola i odpowiedzialność samorządu lokalnego za zdrowie i życie jego mieszkańców. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że mamy bardzo wiele do zrobienia, aby tarnobrzeżanie mogli czuć się bezpieczne.

Najpilniejsze działań i inwestycji, które stoją przed nami to:
Wsparcie prac remontowych wałów przeciwpowodziowych oraz odtwarzania rowów melioracyjnych;
Zakup sprzętu specjalistycznego do celów przeciwpowodziowych;
Wsparcie zakupów sprzętu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej i WOPR-u
Stworzenie systemu ostrzegania obywateli o występujących zagrożeniach ? m.in. poprzez wiadomości sms na telefony komórkowe
Sfinansowanie dodatkowych patroli Policji na ulicach miasta i kontynuowanie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży przeciwdziałających zjawiskom patologicznym
Konieczne jest także stworzenie systemu kamer monitorujących tarnobrzeskie ulice oraz utworzenie stanowiska do ich monitorowania;
To oczywiście, tylko część działań w bardzo istotnym segmencie działań o nazwie bezpieczeństwo

Wysoka Rado!
Szanowni Państwo!

Uczynię wszystko, aby tarnobrzeżanie nie tylko czuli się bezpiecznie, ale by w swoim mieście żyło im się lepiej i taniej.
Najpilniejszą sprawą jest powstrzymanie wzrostu cen wody i ścieków, ale w sposób racjonalny, przemyślany i długofalowy – czyli poprzez opracowanie i wdrożenie systemu dopłat z budżetu miasta. Konieczne jest także znalezienie nowego ujęcia wody dla miasta.
Sprawą niezwykle istotną jest zdrowie tarnobrzeżan. Dlatego będę podejmował działania mające m.in. na celu:

Zwiększenie dostępności specjalistycznych usług medycznych;
Rozwijanie opieki zdrowotnej w szkołach;
Wprowadzenie bezpłatnych programów profilaktycznych dla mieszkańców miasta;
Dalsze doposażenie w nowoczesny sprzęt placówek opieki zdrowotnej funkcjonujących na terenie miasta;
Rozbudowę placówek pielęgnacyjno-opiekuńczych

Zadbam również o osoby niepełnosprawne poprzez opracowanie i wdrożenie w życie kompleksowego programu likwidacji barier architektonicznych i komunikacyjnych ?Tarnobrzeg miasto bez barier?;
Powołam również pełnomocnika do spraw osób niepełnosprawnych ? dzięki czemu na bieżąco będziemy rozwiązywać najpilniejsze problemy

Wysoka Rado!
Szanowni Państwo!

Podejmę działania, aby Tarnobrzeg stał się miastem nowoczesnym i co bardzo ważne – wygodnym i przyjaznym dla swoich mieszkańców.
Między innymi poprzez:
Dalsze usprawnienie rozwiązań komunikacyjnych w centrum miasta, jak i w osiedlach rolniczych;
Budowę nowych dróg i chodników;
Zwiększenie liczby miejsc parkingowych;
Zagospodarowanie terenów przy zbiegu ulic Sienkiewicza ? Sikorskiego ? Wyszyńskiego;
Rozpoczęcie starań o realizację budowy obwodnicy dla miasta;
Uzbrajanie nowych terenów pod inwestycje przemysłowe, usługowe i mieszkaniowe;
Przywrócenia połączeń kolejowych;
Stworzenie miejskiej sieci ścieżek rowerowych;

Wysoka Rado!
Szanowni Państwo!

Kultura, sport i rekreacja to kolejne dziedziny życia, w których jest bardzo dużo do zrobienia. Znowu skupię się na sprawach najważniejszych. A są nimi niewątpliwie:
Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad Zalewem Machowskim i przygotowanie wspomnianej już koncepcji budowy aqua parku oraz stoku narciarskiego
Zakończenie prac rewaloryzacyjnych zespołu zamkowo-parkowego w Dzikowie i opracowanie koncepcji wykorzystania zamku jako centrum konferencyjno-rekreacyjne;
Dokończenie budowy stadionu piłkarskiego przy al. Niepodległości;
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych OSiR nad Wisłą;
Opracowanie koncepcji stworzenie bulwaru wiślanego z przystanią wodniacką nad Wisłą;
Ożywienie codziennej działalności Tarnobrzeskiego Domu Kultury
Uatrakcyjnienie formuły imprez miejskich, szczególnie ?Dni Tarnobrzega?
Zagospodarowanie terenów na Zwierzyńcu, jako przyszłego ośrodka szkolenia młodzieży;
Podjęcie działań w celu utworzenia w Tarnobrzegu ośrodka szkolenia piłkarskiego dla młodzieży
Wsparcie dla inicjatywy Esteka utworzenia Ośrodka Hipoterapii;
Wsparcie szkolenia młodzieży w istniejących klubach sportowych;
Tworzenie osiedlowych placów zabaw spełniających normy bezpieczeństwa;
Wprowadzenie bezpłatnej nauki pływania dla przedszkolaków;
Rozwój bazy noclegowej w mieście;
Właściwe wykorzystanie potencjału istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej (Euroboiska, Orliki 2012, hale sportowe itd ? poprzez stworzenie systemu cyklicznych rozgrywek sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
Współpraca z organizacjami pożytku publicznego;
Wspieranie rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych

Na tym skończę, choć lista zamierzeń jest znacznie dłuższa. A cel jasny, chcę, aby tarnobrzeżanie, szczególnie ci młodzi, przestali mówić o Tarnobrzegu, ?że jest miastem, w którym prawie nic się nie dzieje?

Wysoka Rado!
Szanowni Państwo!

Właśnie z myślą o młodych ludziach startujących w dorosłe życie postawię na dalszy rozwój budownictwa czynszowego w ramach Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. A także na powrót do budowy mieszkań komunalnych, wspieranie rozwoju mieszkalnictwa jednorodzinnego i adaptację pustostanów miejskich na mieszkania socjalne i komunalne.

Wysoka Rado!
Szanowni Państwo!

Bardzo ważnym filarem mojego programu jest reforma samego samorządu i stworzenie nowej jakości, nowego stylu zarządzania miastem i poległą mi administracją.
Zadaniem najpilniejszym, jest stworzenie programu naprawy finansów publicznych miasta. To projekt niezwykle ważny, abyśmy mogli rozwijać miasto, a nie tylko nim administrować z powodu zbyt wysokiego zadłużenia.

Bardzo szybko wprowadzę także nowe standardy zarządzania, polegające m.in. na bezwzględnym wyeliminowaniu zjawisk patologicznych z życia samorządu i jego administracji, na wprowadzeniu jawności i przejrzystości procedur przetargowych oraz transparentnych zasady rekrutacji i naboru osób do pracy w samorządzie.
Wprowadzę nową politykę informacyjną samorządu ? opartą także na otwartości i przejrzystości, m.in. poprzez otwarcie dla dziennikarzy cotygodniowych roboczych narad kierownictwa urzędu miejskiego.
Zacieśnię współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz wprowadzę stałe konsultacje z radami osiedlowymi i organizacjami pozarządowymi.
Usprawnię pracę Urzędu Miasta i jego komórek organizacyjnych, a swoim podwładnym umożliwię podnoszenie kwalifikacji i wprowadzę czytelne zasady awansu służbowego.

Zadbam o skuteczną promocję miasta i jego walorów turystycznych i gospodarczych. Zrobię wszystko, aby Tarnobrzeg cieszył się w regionie i poza nim, dobrą opinią. Ale zapracujemy na nią faktami, a nie sztucznymi zabiegami, jak uczestnictwo w konkursach, gdzie przyznanie nagrody jest uzależnione od zapłaty niemałych pieniędzy.
Powiem wprost: skończę z kupowaniem dyplomów uznania i lipnych certyfikatów za pieniądze podatników.
Stanę się prezydentem, do którego mieszkańcy będą mieli stały dostęp.
Będę zawsze otwarty na ich problemy i zrobię wszystko, aby je rozwiązać.
Bo, jak już wielokrotnie podkreślałem, swój urząd traktuję jako służbę mieszkańcom. Dlatego dobro miasta i jego mieszkańców będą dla mnie zawsze najważniejsze

Wysoka Rado!
Szanowni Państwo!

Wymieniając swoje zamierzenia i plany, wielokrotnie użyłem liczby pojedynczej. Bo taka jest formuła prezydenckiego expose. Ale za każdym razem mówiąc ?ja?, myślałem ?my?. My ? czyli moi współpracownicy, moi podwładni. My ? czyli Tarnobrzeżanie. My ? czyli Wy, Radni Rady Miasta. Nie tylko z koalicji rządzącej, ale także z opozycji.
Bo nasze strategiczne cele rozwoju miasta, nie mają nic wspólnego z polityką. Przeciwnie, znajdują się bardzo wysoko ponad wszelkimi podziałami. Jestem pewien, że mamy idealny moment, aby powiedzieć: ?Wszystkie ręce na pokład?.

Bo tylko wspólnymi siłami, wspólną energią, wspólną walką ? pchniemy nasze miasto do przodu! I sprostamy nadziejom, jakie tarnobrzeżanie w nas pokładają.

Wysoka Rado!
Szanowni Państwo!

Na koniec powiem Państwu, że nie wierzę w magię dat, feralne dni, przesądy i gusła. Wierzę za to w ciężką, przemyślaną i konsekwentną pracę. Ona zawsze przynosi spodziewane efekty.
Wierzę, że dobra wola i współpraca ponad podziałami – przenoszą góry. Wierzę również, że zgoda buduje.
Dlatego wierzę, że razem zmienimy Tarnobrzeg. Na lepsze.
Dziękuję bardzo za uwagę!