IX Rejonowy Przegląd Jasełek

Tarnobrzeski Dom Kultury i Rejonowy Duszpasterz Dzieci  i Młodzieży są organizatorami IX Rejonowego Przeglądu Jasełek i  Inscenizacji Bożonarodzeniowych. Przegląd odbędzie się 10 stycznia 2011 roku w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Mogą w nim wziąć udział zespoły teatralne do 20 osób, ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Czas widowiska nie może przekroczyć 30 minut. Karty zgłoszenia należy złożyć do Tarnobrzeskiego Domu Kultury, w terminie do 5 stycznia 2011 roku.
Szczegółowy regulamin znajdziecie Państwo na stronie: www.tdk.tarnobrzeg.pl

Informacje:
Tarnobrzeski Dom Kultury
Ul. Słowackiego 2,
Tarnobrzeg
tel. 15 822-74-97
e-mail: ara@tdk.tarnobrzeg.pl