Mobilne Centrum Wsparcia w Tarnobrzegu

W sobotę 8 stycznia w Tarnobrzegu uruchomione zostanie Mobilne Centrum Wsparcia organizowane w ramach kampanii społecznej ?HDI dla powodzian?. W Szkole Podstawowej nr 11 im. Wincentego Buczka
w godzinach od 9 do 16 bezpłatnych porad udzielać będzie zespół ekspertów.

Straty w Tarnobrzegu po powodzi sięgnęły 50 milionów złotych. Zalany został teren o powierzchni 4 tysięcy hektarów, na którym znajdowało się ok. 1200 gospodarstw rolnych i posesji, w których mieszka ok. 5 tysięcy osób. W ramach ogólnopolskiej akcji społecznej ?HDI dla powodzian? w sobotę 8 stycznia w Szkole Podstawowej nr. 11 im. Wincentego Buczka w Tarnobrzegu wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej oraz porad ubezpieczeniowych.

W Mobilnym Centrum Wsparcia w tarnobrzeskiej podstawówce porad udzielać będą: psycholog-specjalista ds. interwencji kryzysowej Witold Pikunas, adw. Magdalena Krzewska-Kosior, prawnik Naczelnej Rady Adwokackiej, która jest patronem programu oraz Norbert Organista, specjalista ds. ubezpieczeń z Zespołu Ekspertów HDI Asekuracja.

Ideą Mobilnych Centrów Wsparcia jest dotarcie z pomocą do mieszkańców miejscowości najbardziej poszkodowanych przez powódź. Eksperci dyżurujący w ramach ogólnopolskiej akcji społecznej ? prawnik, psycholog oraz specjalista ds. ubezpieczeń ? będą udzielać osobom zainteresowanym indywidualnych bezpłatnych porad z zakresu swojej specjalizacji. Usytuowanie Mobilnych Centrów Wsparcia w bliskim sąsiedztwie poszkodowanych ma na celu wyeliminowanie barier, zarówno finansowych jak i komunikacyjnych, które często uniemożliwiają powodzianom uzyskanie wsparcia, którego rzeczywiście potrzebują.

– Ponieważ jako towarzystwo ubezpieczeniowe braliśmy udział w likwidacji szkód popowodziowych w całym kraju, zależy nam by teraz, gdy jest czas na refleksję i wyciągnięcie wniosków na przyszłość, poprzez ośrodki wsparcia dać ofiarom powodzi możliwość nie tylko na edukację, ale i poradzenie sobie z problemami osobistymi ? mówi Anita Makowska, dyrektor Departamentu PR i Marketingu firmy HDI Asekuracja.

Równocześnie dla osób posiadających dostęp do Internetu, od 27 listopada funkcjonuje strona internetowa dedykowana akcji ? www.hdidlapowodzian.pl. Każdy zainteresowany znajdzie na niej wszelkie informacje dotyczące harmonogramu dyżurów Mobilnych Centrów Wsparcia i zakresu działań zaplanowanych w ramach programu ?HDI dla powodzian?. Oprócz tego na portalu uruchomione zostało Wirtualne Centrum Wsparcia, które na zasadzie całodobowej linii wsparcia służy pomocą wszystkim potrzebującym.

Do połowy lutego 2011 roku otwartych zostanie w sumie 10 Mobilnych Centrów Wsparcia obejmujących swoim zasięgiem całą mapę powodziową Polski.
Mobilne Centra Wsparcia organizowane są w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej ?HDI dla powodzian?, której inicjatorem jest Towarzystwo Ubezpieczeń HDI Asekuracja. Kampania ma na celu pomoc osobom poszkodowanym przez tegoroczną powódź oraz edukację całego społeczeństwa, na temat zagrożeń związanych z powodzią.  W ramach kampanii przekazano już specjalistyczne pompy osuszające do usuwania skutków powodzi Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie i Gorzycach. Ponadto szkoły podstawowe z terenów poszkodowanych podczas powodzi otrzymają zestawy książek z serii ?Wspólne czytanie z HDI Asekuracja? oraz specjalnie zakupione zestawy lektur szkolnych. W sumie przekazanych zostanie ponad 2000 książek.  

Kampanię społeczną ?HDI dla powodzian? wspierają: Naczelna Rada Adwokacka, Polski Czerwony Krzyż, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, Centrum Terapii i Interwencji Kryzysowej, Radio dla Ciebie, Radio Kolor oraz Gazeta Ubezpieczeniowa. Patronat nad kampanią ?HDI dla powodzian? objęła Polska Izba Ubezpieczeń.