Kolejne zmiany personalne w Urzędzie Miasta

Marta Kamysz Turbak, naczelnik wydziału organizacyjnego została nowym sekretarzem miasta Tarnobrzeg. Zastąpiła na tym stanowisku Bogusławę Boyen, która odeszła na emeryturę. Od początku roku w tarnobrzeskim magistracie jako doradca Prezydenta ds. polityki społecznej, a także współpracy z organizacjami pozarządowymi pracować będzie także Kamila Michalik.

O kolejnych zmianach kadrowych Norbert Mastalerz poinformował dziennikarzy na briefingu prasowym. ? Z końcem roku pani Bogusława Boyen, która od 20 lat pełniła funkcję sekretarza miasta, postanowiła przejść na emeryturę. Zdecydowałem, że w ramach awansu wewnętrznego, funkcję tę powierzę pani Marcie Kamysz Turbak, która od kilku lat była naczelnikiem Wydziału Organizacyjnego w tarnobrzeskim Urzędzie Miasta ? mówił Prezydent Mastalerz.

Jak podkreślił Prezydent, najważniejsza jest fachowość, dlatego zatrudniane osoby nie pochodzą z rozdania politycznego. ? Myślę, że w kwestii zmian kadrowych i udowodnienia tego, że wcale nie jestem zależny od partii politycznych, to jeszcze wszystkich zaskoczę ? mówił Norbert Mastalerz.

Nowym doradcą Prezydenta ds. polityki społecznej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi będzie Kamila Michalik. ? Pani Kamila ma ogromne doświadczenie. Ostatnie projekty, którymi się zajmowała opiewały na kwotę 7 mln zł, więc wierzę, że jej wiedza będzie nieoceniona i pozwoli na wzmocnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Bowiem to właśnie organizacje pozarządowe i podejmowane przez nich działania są najlepszą formą promocji ? mówił Prezydent.

Marta Kamysz Turbak ? sekretarz Miasta Tarnobrzeg
Ukończyła liceum Ogólnokształcące w Tarnobrzegu, profil matematyczno-fizyczny. Absolwentka Akademii Rolniczej w Krakowie. Ukończyła także na Uniwersytecie Warszawskim studia podyplomowe z zakresu samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego.
Marta Kamysz Turbak ma 25 letni staż pracy. 18 lat przepracowała w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg, zdobywając doświadczenie w Wydziałach: Obywatelskim, Edukacji (z-ca naczelnika), a także Organizacyjnym jako naczelnik.    

Kamila Michalik ? doradca ds. polityki społecznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, o kierunku politologia, spec. komunikacja społeczna i polityczna oraz stosunki międzynarodowe ze specjalizacją Unia Zachodnioeuropejska.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w organizacjach pozarządowych, a także we współpracy z samorządami m. in. Wrocławia. Od 5 lat mieszka i działa w województwie podkarpackim, początkowo w Stowarzyszeniu Euroregion Podkarpacki Polska, później w Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT. Obecnie zatrudniona jest w Fundacji Akademia Obywatelska. Współpracuje także z agendą UNDP jako specjalista ds. ekonomii społecznej w województwie podkarpackim. W swojej pracy doradcy chciałaby skupić się przede wszystkim na współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz na rozwijaniu ekonomii społecznej.