Prezydent zaprezentował plany inwestycji nad Jeziorem Machowskim

Na dzisiejszej konferencji prasowej nad Jeziorem Machowskim prezydent Norbert Mastalerz przedstawił plany budowy plaży z infrastrukturą drogową i kanalizacyjną oraz budynku stanicy żeglarskiej.

Jużod 1 czerwca wszyscy miłośnicy pływania i żeglowania będąmogli korzystać z Jeziora Machowskiego. W tym sezonie Jezioro nie będziejeszcze w pełni dostępne, ale na wypoczywających czekać będzierozbudowana plaża, a na żeglarzy keja.

Dziśw samo południe o najbliższych planach związanych z sezonem letnimnad Jeziorem Machowskim poinformował Norbert Mastalerz, PrezydentTarnobrzega wspólnie ze Zbigniewem Buczkiem, prezesem Kopalni SiarkiMachów SA.

– Tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, pełne udostępnienieJeziora Machowskiego, będzie możliwe dopiero po napełnieniuwyrobiska w Piasecznie. Początkowo zakładaliśmy, że napełnianiemogłoby się zakończyć w połowie bieżącego roku. Niestetyprędkość napełniania jest mniejsza od tej, której sięspodziewaliśmy, dlatego najprawdopodobniej napełnianie potrwa dokońca roku ? mówił Zbigniew Buczek. Jak wyjaśnił prezesKopalni Machów, w tym roku udostępnienie Jeziora będzie odbywałosię na podobnych zasadach, jak w roku ubiegłym. Dla osóbpływających zostanie wydzielona tymczasowa, ale rozbudowana plaża.Prawdopodobnie nadal będzie obowiązywał zakaz pływaniamotorówkami. Oczywiście najważniejszą kwestią będziebezpieczeństwo osób korzystających z akwenu i terenów wokółniego, na których cały czas znajdują się kable wysokiego napięciai instalacje górnicze.

PrezydentNorbert Mastalerz podkreślił, że jest już po serii roboczychspotkań z władzami kopalni. Bo chociaż do sezonu letniego jeszczedaleko, to przygotowania trzeba już rozpocząć, aby na czaswszystko było gotowe. ? Rozmawiamy między innymi o rozbudowieniestety ciągle tymczasowej plaży i dostosowaniu do potrzebżeglarzy kei. Plaża miałaby szerokość blisko kilometra. Poobniżeniu lustra wody o metr, będzie także można usypać więcejpiasku w głąb Jeziora (ok. 20-25 metrów) tak, aby osoby pływającenie musiały chodzić po betonowych płytach zabezpieczającychbrzeg.

Podczasminionych wakacji kąpiący się często narzekali na trzciny wwodzie, które raniły nogi. Według informacji różnych służbcałkowite ich wycięcie nie jest możliwe. Poza tym, jak zauważaliratownicy, przez trzciny wiele osób nie wypływało dalej od brzegu,dzięki czemu być może nie było żadnego przypadku utonięcia. – Myślimy także nad zaplanowaniem kwestii małej gastronomii.Negocjujemy także z władzami kopalni udrożnienie ciągówkomunikacyjnych. Zastanawiamy się nad wprowadzeniem ruchujednokierunkowego z przejazdem ulicą Siarkową.

 Władze miasta rozważająwprowadzenie w tym roku niewielkiej opłaty za wjazdsamochodem na tereny przy Jeziorze. Przyczyniłoby się to dolepszego zapewnienia ładu, porządku i poprawienia warunków dokorzystania z kąpieliska. ? Z naszego akwenu w ubiegłym rokukorzystało także wielu turystów. To oczywiście bardzo cieszy,niemniej jednak koszty utrzymania porządku i zapewnieniabezpieczeństwa ponosi miasto. Dlatego niewielka opłata mogłabypokryć przynajmniej w części te koszty ? wyjaśniaPrezydent.

Jeszczew listopadzie władze miasta złożyły także dwa projekty w ramachprogramu rewitalizacji na budowę stanicy wodniackiej oraz basenu ibrodzika odkrytego z budynkiem towarzyszącym wraz z terenemrekreacyjnym i obsługą komunikacyjną nad Jeziorem Machowskim.Koszt pierwszej inwestycji to blisko 6 mln zł, a drugiej ? ok. 15mln zł. Wstępne projekty niezbędne do oceny formalno-prawnejzostały już przygotowane przez dwa biura projektowe. Niestety wprzygotowaniu właściwych projektów są pewne opóźnieniawynikające z pracy poprzednich władz miasta. Na szczęście niebędą one rzutowały na ocenę formalno-prawną samych projektów.

Podczas konferencji,Prezydent Mastalerz mówił także o całkowitym zamknięciu od tegoroku basenu odkrytego. ? Basen funkcjonuje od blisko 40 lat.Jego stan niestety nie pozwala już na pływanie w nim. W ubiegłymroku basen został otworzony pomimo zastrzeżeń inspektora nadzorubudowlanego. Obiekt wymaga gruntownego remontu, a niestety jegoumiejscowienie nie pozwala na modernizację i instalację dodatkowychelementów, jak zjeżdżalnie czy jacuzzi. Poza tym ubiegły sezonpokazał, że tarnobrzeżanie zamiast basenu zdecydowanie woląJezioro Machowskie. Podczas minionych wakacji sprzedano zaledwie 300biletów. Jak wyjaśnił Prezydent, odpowiednie służbyinwestycyjne już pracują nad zaprojektowaniem w tym miejscuprofesjonalnego lodowiska. ? Jest to bardzo dobre miejsce, wszczególności, że niektóre obiekty, jak np. szatnie, będziemożna nadal wykorzystać.

Informacje o projektach:

Projekt I – Budowa plaż przy Jeziorze Machowskim wraz z infrastrukturą drogową, wodno kanalizacyjną  

Opis:

Inwestycja przewiduje budowę basenu i brodzika odkrytego z budynkiem towarzyszącym wraz z terenem rekreacyjnym i obsługą komunikacyjną a także budowę parkingów na 78 samochodów osobowych w tym 4 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych (od strony wschodniej).  
Bezpośrednio przy parkingu zlokalizowana zostanie główna funkcja inwestycji ? basen odkryty z niecką ze stali nierdzewnej wraz z budynkiem towarzyszącym. W pasie południowym terenu przewidziano pas plaży piaskowej podzielonej na dwie części- zachodnia ogólnodostępną oraz wschodnią przynależną do basenu oraz boisko do siatkówki plażowej. Zachodnia część działki zawiera plac zabaw dla dzieci z piaskownicą. W północno-zachodniej części zlokalizowano grill i miejsca grillowe. Przy basenie zaprojektowano dużą zjeżdżalnię połączoną z wieżą ratowniczą o konstrukcji stalowej, pod którą znajdować się będzie sześć przebieralni. Basen wyposażony będzie w atrakcje wodne – leżanki z masażem, dysze masujące, gejzer powietrzny, grotę sztucznej fali, piramidę wspinaczkową. Zaprojektowano także brodzik dla dzieci.
Budynek towarzyszący zaprojektowano na planie litery ?L? i  składać się będzie z parterowych segmentów: technologii basenowej (wody), zaplecza sanitarnego,

Łączna wartość projektu wynosi: 14 995 248,86 zł w tym:
– wkład Gminy Tarnobrzeg ? 7 995 248,85 zł
– Funduszu Rozwoju Regionalnego ? 5 950 000,01 zł
– wkład budżetu państwa ? 1 050 000,00 zł

Projekt został zgłoszony do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 ? Działanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Regionalnego

Projekt II – Budowa stanicy wodniackiej nad Jeziorem Machowskim

Opis:
Budynek stanicy. Budynek żeglarski dla potrzeb szkoleń i administracji z zapleczem żywnościowym, hotelarskim, dydaktycznym, sanitarnym, szatniowym dwukondygnacyjny z tarasem widokowym i poddaszem użytkowym. Wykaz pomieszczeń na parterze: sala wykładowo – szkoleniowa na ok.40 osób, świetlica, wc oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych, szatnie z zapleczem sanitarnym, bufet, kuchnia, zmywalnie, kotłownia, pomieszczenia techniczne wiatrołap, hol, portiernia wraz z szatnią odzieży wierzchniej, magazyn, pomieszczenie socjalne dla pracowników. Wykaz pomieszczeń na piętrze: pokoje gościnne, pomieszczenie dla ochrony z kuchnią, pomieszczenia administracyjne, sanitariaty z prysznicami, taras. Poddasze użytkowe. Taras widokowy. Powierzchnia zabudowy-538,60m2, Kubatura-4262,80m3, Wymiary-15,69mx36,36m, Wysokość-11,80m.
Hangar. Budynek gospodarczy wolnostojący. Przeznaczony i przystosowany do bieżących przeglądów i napraw łódek z wydzieloną częścią magazynową. Moduł magazynowy przeznaczony do składowania materiałów i sprzętu związanego z naprawą i konserwacją łódek, moduł halowy podzielony na 6 stanowisk. Powierzchnia zabudowy 323,00m2.Kubatura-1436,00m3.Wymiary 10,75mx30,05m.Wysokość-5,95m.
Zagospodarowanie terenu stanicy (zieleń, altany rekreacyjno?gilowe, pomost drewniany, ogrodzenie terenu).
Ponadto: wewnętrzne drogi komunikacyjne dla pojazdów samochodowych i dla pieszych oraz parkingi na 40 stanowisk. Pomost drewniany przeznaczony do cumowania dla sprzętu pływającego.

Łączna wartość projektu wynosi: 5 700 000 zł w tym:
– wkład Gminy Tarnobrzeg ? 3 416 357,79 zł
– Funduszu Rozwoju Regionalnego ? 1 941 095,88 zł
– wkład budżetu państwa ? 342 546,33 zł

Rok 2011 ? 500 000 zł, w tym wkład Gminy Tarnobrzeg ? 343 406,97 zł
Rok 2012 ? 2 200 000 zł, w tym wkład Gminy Tarnobrzeg ? 1 298 360,66 zł
Rok 2013 ? 3 000 000 zł, w tym wkład Gminy Tarnobrzeg ? 1 774 590,16 zł

Projekt został zgłoszony do  dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 ? Działanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Regionalnego
Obecnie trwa  ocena formalna projektów

Wstępnie zaplanowane rozpoczęcie realizacji obu projektów: koniec 2011 roku

Wstępne zakończenie realizacji obu projektów ? 2013 rok.

Fot: Agata Rybka