Spotkania z organizacjami pozarządowymi

W najbliższą sobotę o godzinie 10:00 w auli A Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prof. St. Tarnowskiego (ul. Wyszyńskiego) odbędzie się spotkanie organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Tarnobrzeg. Podczas spotkania odbędą się wybory do Rady Organizacji Pozarządowych.

Kamila Michalik, doradca Prezydenta Miasta ds. polityki społecznej opracowała regulamin Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Tarnobrzeg. Do piątku na adres mailowy k.michalik@um.tarnobrzeg.pl można zgłaszać swoje uwagi. Dokument do pobrania na stronie Urzędu Miasta.

Na 5 lutego br. na godzinę 9 zaplanowano szkolenie z Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.