Moja przyszłość z własną firmą

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu w ramach POKL Działanie 6.2 Promocja przedsiębiorczości realizuje od 1 lipca 2010r. do 31.12.2012r. projekt pt. „Moja przyszłość z własną firmą”. Projekt jest adresowany do mieszkańców powiatów: stalowowolskiego, niżańskiego, tarnobrzeskiego oraz miasta Tarnobrzeg.

Uczestnikami projektu mogą być niepracujące osoby fizyczne, które chcą założyć działalność gospodarczą i nie prowadziły działalności w okresie ostatnich 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku rekrutacyjnego. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do projektu mogą uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie do 40.000,00 zł, a także wsparcie pomostowe w kwocie 1.000,00 zł miesięcznie przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności. Osoby te skorzystają także z bezpłatnych usług szkoleniowo – doradczych. W całym realizowanym projekcie planowane są cztery nabory wniosków rekrutacyjnych.

Najbliższy, drugi nabór wniosków rekrutacyjnych odbędzie się w terminie: od 3 lutego do 16 lutego 2011r.

Kolejne nabory wniosków przewidziane są na III kwartał 2011r. i I kwartał
2012r. Szczegółowe informacje dot. projektu, szczegółowe regulaminy oraz formularz wniosku rekrutacyjnego można znaleźć na stronie internetowej projektu:

www.opiwpr.org.pl/pokl2010