Szkolenie z FIO dla organizacji pozarządowych

Prezydent Miasta serdecznie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Tarnobrzega na bezpłatne warsztaty z zakresu pisania wniosków do Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Szkolenie odbędzie się w najbliższy weekend 29-30 stycznia bieżącego roku w auli A Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ulicy Wyszyńskiego.

Zgłoszenia prosimy wysyłać w formie elektronicznej na adres mailowy k.michalik@um.tarnobrzeg.pl lub telefonicznie, pod nr telefonu 15 822 11 90 (Biuro Informacji i Promocji UM).
Podczas szkolenia nie będzie zapewnionego wyżywienia.
Informacje na temat konkursu na najlepsze projekty dofinansowywane w 2011 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO) można znaleźć tutaj http://www.tarnobrzeg.pl/php/index.php?action=wspol_pozarzadowe_item&menu=&id=25&nazwa=2011-01-19

Program warsztatów ?Od pomysłu do projektu ? czyli jak przygotować projekt do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich ?
Tarnobrzeg 29-30 styczeń 2011 r.
Prowadzący: Robert Bąk

Dzień I
9.00 ? Rozpoczęcie warsztatów
9.00 ? 9.15 – Zapoznanie wzajemne uczestników warsztatów ? autoprezentacja
9.15 ? 10.00 – Prezentacja głównych założeń PO FIO
10.00 ? 11.00 – Obszary wsparcia w PO FIO ? czyli w co można wpisać nasz pomysł
11.00 ? 11.15 – Przerwa
11.15- 13.00 – Matryca projektu ? czyli co pisać, jak pisać, gdzie pisać i o czym pisać
13.00 ? 14.00 – Przerwa obiadowa
14.00 ? 17.00 – Praca w grupach (kreowanie pomysłu)
17.00 ? 18.00 – Prezentacja wypracowanych pomysłów ? wspólne doradztwo.

Dzień II
9.00 ? Rozpoczęcie warsztatów
9.00 ? 9.15 – Krótkie przypomnienie istotnych zagadnień z dnia pierwszego
9.15 ? 11.00 – Jak z pomysłu zrobić projekt ? warsztat grupowy na matrycy projektu
11.00 ? 11.15 – Przerwa
11.15- 13.00 – Warsztat grupowy na matrycy projektu ? praca nad kolejnymi etapami opisów merytorycznych w projekcie
13.00 ? 14.00 – Przerwa obiadowa
14.00 ? 17.00 – Warsztat grupowy na matrycy projektu ? praca nad konstrukcją budżetu
17.00 ? 18.00 – Prezentacja wypracowanych pomysłów ? wspólne doradztwo.