Nowa struktura organizacyjna UM

Zgodnie z zapowiedziami Prezydent Tarnobrzega Norbert Mastalerz zdecydował o wprowadzeniu od 1 lutego nowej struktury organizacyjnej Urzędu Miasta.

– Dzięki nowej strukturze, wydziały nie będą się już dublowały kompetencjami. Jestem przekonany, że to usprawni pracę całego magistratu
? mówi Prezydent Mastalerz.

Nowa struktura organizacyjna zakłada likwidację oraz połączenie niektórych wydziałów, a także stworzenie nowych stanowisk.
Połączono:
– wydziały organizacyjny i gospodarczy oraz biuro zamówień publicznych i stanowisko ds. bhp w nowy  wydział organizacyjny (symbol Or).
– wydział spraw obywatelskich i zarządzania kryzysowego (OZK)
– wydział edukacji i zdrowia z wydziałem kultury, sportu i turystyki (nowy wydział edukacji, zdrowia, kultury i sportu EZK)
– wydziału urbanistyki, architektury i budownictwa z wydziałem techniczno-inwestycyjnym i drogownictwa (wydział architektury, budownictwa i inwestycji)
– wydział spraw komunalnych z wydziałem ochrony środowiska i rolnictwa (wydział spraw komunalnych i środowiska).
Zlikwidowano Biuro Informacji i Promocji, którego kompetencje przejmie Kancelaria Prezydenta Miasta, którą tworzyć będą doradcy, asystenci oraz stanowisko ds. promocji (KPM).
Stworzono także nowe stanowisko Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych.

Bez zmian pozostały wydziały:
– budżetu i finansów, komunikacji,świadczeń społecznych, geodezji i gospodarki gruntami, rozwojumiasta i funduszy pomocowych
– komunikacji, świadczeń społecznych, geodezji i gospodarki gruntami, rozwoju miasta i funduszy pomocowych
– Biuro Obsługi Interesantów
– Biuro Rady Miasta
– Urząd Stanu Cywilnego
– Audytor wewnętrzny
– pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
– miejski rzecznik konsumentów
– straż miejska