Prezydent przedstawił Raport otwarcia

Na ostatniej sesji Rady Miasta prezydent Norbert Mastalerz przedstawił „Raport otwarcia”, czyli stan miasta i urzędu na dzień przejęcia władzy.
Raport przygotowany przez poszczególne wydziały liczy łącznie ponad 200 stron.

Raport rozpoczyna podanie aktualnego zadłużenia miasta z tytuły pożyczek i kredytów, które na dzień 31 grudnia wynosiło ponad 70 milionów złotych.

Dodatkowo miasto zalegało z innymi należnościami, wymieńmy niektóre z nich:
bieżące utrzymanie dróg – ponad 1 milion zł
promocja miasta – prawie 50 tys. zł
usuwanie skutków powodzi – ponad 466 tys. zł
zakup usług na ponad 500 tys. zł
usługi remontowe na prawie 400 tys. zł
składki ZUS w dziale oświata i wychowanie 1,4 miliona zł

Łączna suma zobowiązań których termin płatności minął 13 grudnia wyniosła ponad 4 miliony złotych.

Według danych z raportu Urząd Miasta Tarnobrzega zatrudnia 231 osób, z tego 210 na stanowiskach urzędniczych.
Bezrobocie wynosi 13,3%, przy liczbie 2818 osób bezrobotnych.

Prezydent przedstawiał również na sesji swoje ostatnie działania. Ciekawsze tematy to starania o wspólną akcję promocyjną w porozumieniu z Sandomierzem, rozmowy z czterema firmami planującymi inwestycje w Tarnobrzegu, czy propozycja płatnego parkowania nad Jeziorem Machowskim w tym sezonie.