Nabór wniosków z Działania 1.4

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Nabór obejmuje Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B – Projekty pozainwestycyjne.

Typy projektów
? udział jako wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych organizowanych poza granicami kraju lub udział jako wystawcy w krajowych imprezach targowo-wystawienniczych o charakterze międzynarodowym  (przynajmniej jeden z wystawców z zagranicy),
? udział przedsiębiorców w misjach gospodarczych za granicą,
? realizacja kampanii promocyjnych województwa podkarpackiego.
 
Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:
? mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
? instytucje otoczenia biznesu,
? szkoły wyższe,
? jednostki naukowe,
? organizacje pozarządowe,
? jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (w tym jednostki samorządu terytorialnego),
? stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
? jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 
Szczegóły naboru wraz z dokumentacją znajdują się na stronie:
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie11