Darmowe porady prawne i obywatelskie

Fundacja ?Fundusz Inicjatyw? rozpoczęła realizację  projektu ?Aktywne obywatelstwo? na terenie województwa podkarpackiego, zapraszamy do zapoznania się z tematyką i działaniami realizowanymi w ramach projektu.

Projekt ?Aktywne obywatelstwo? współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ma na celu zapewnienie powszechnego i bezpłatnego dostępu do rzetelnych, bezstronnych  i poufnych porad prawnych  i obywatelskich  mieszkańcom 4-ech powiatów województwa podkarpackiego, tj. powiatu niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i m. Tarnobrzeg.

W marcu 2011 roku w trzech miastach województwa- Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu-zostaną utworzone Biura Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego świadczące bezpłatne porady prawne i obywatelskie dla mieszkańców ww. powiatów.

W Biurach będzie można zasięgnąć porad prawnych, w tym pomocy w opracowywaniu pism dotyczących kwestii prawnych, oraz porad obywatelskich-dotyczących  spraw rodzinnych, mieszkaniowych, finansowych, spadkowych, własnościowych, świadczeń socjalnych i ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia, bezrobocia i innych.

Porady będą świadczone z zachowaniem zasad bezpłatności, poufności, bezstronności oraz aktualności i rzetelności informacji przez 9 wykwalifikowanych doradców prawnych/obywatelskich , którzy wezmą udział w szkoleniach służących podniesieniu poziomu prowadzonego poradnictwa. Biura, wyposażone dodatkowo w biblioteki prawnicze, będą funkcjonować do końca 2013 roku. w formie współpracy z samorządami powiatów objętych wsparciem lub samodzielnie przez Fundację.

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie osoby:
– poszukujące porady prawnej/obywatelskiej,
– zamieszkałe ( w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenach jednego z czterech powiatów województwa podkarpackiego, tj. powiatu niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego oraz miasta Tarnobrzeg.

Aktualne informacje o projekcie, funkcjonowaniu Biur i warunkach korzystania z porad prawnych i obywatelskich są na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej www.ffi.org.pl w zakładce projektu ?Aktywne obywatelstwo?, a także dostępne pod numerami telefonów (81) 532 10 30, 532 10 32, 532 10 33, 519 310 560.