Doradcy prezydenccy – wątpliwości i wyjaśnienia

Wczoraj nadszedł list otwarty z pytaniami do Prezydenta Tarnobrzega dotyczącymi głównie zatrudnionych asystentów i doradców.

Dziś pojawiła się odpowiedź – zamieszczam obydwa pisma.

Szanowny Panie Prezydencie
Ustawa z dnia 21 grudnia 2008 r. o pracownikach samorządowych wraz rozporządzeniami nadaje  prezydentowi miasta w gminie do 100 tys. mieszkańców prawo zatrudnienia maksymalnie 5 asystentów i doradców. Wprowadzone przez ustawodawcę uregulowanie spotkało się z krytyką większości polskich samorządowców. Znaczna część samorządów jak chociażby Rzeszów czy Miasto Stołeczne Warszawa nie skorzystało z tego przywileju.

Zwracam się do Pana Prezydenta z zapytaniem czy w Urzędzie Miasta Tarnobrzega zatrudniono osoby na ww. stanowiska? Jeśli tak, ilu asystentów oraz ilu doradców jest obecnie zatrudnionych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega? Czy został przeprowadzony publiczny konkurs na niniejsze  stanowiska? Jeśli nie, wg jakiego kryterium oraz jakiej procedury dokonano wyboru tych osób?

Jakie najwyższe wynagrodzenie brutto otrzymuje doradca oraz asystent w UM Tarnobrzeg? Jak na tle wynagrodzeń asystentów i doradców wygląda pensja zastępcy prezydenta? Czy sumaryczne wynagrodzenie wszystkich asystentów i doradców jest niższe od kosztów związanych z zatrudnieniem drugiego wiceprezydenta ?

Uprzejmie informuję, że moje zapytanie zostało również udostępnione wybranym lokalnym mediom. Jeśli Pan Prezydent uzna za stosowne, odpowiedź proszę odesłać również do wiadomości pozostałych adresatów.

Z wyrazami szacunku
K.Wiącek

——————————————–

Szanowni Państwo!
 
Pan Prezydent Norbert Mastalerz zatrudnił czterech doradców. Konkretnie, zatrudnił ich w Kancelarii Prezydenta Miasta, gdzie odpowiadają m.in. za politykę informacyjną, promocję, współpracę zagraniczną i kontakty z organizacjami pozarządowymi.

Doradcami zostali? Kamila Michalik i Wojciech Malicki (przedstawiani już wcześniej oficjalnie) oraz Marcin Redźko i Tomasz Wańczyk.

Na stanowiska doradców nie był ogłaszany konkurs, bo ideą Prawodawcy było właśnie stworzenie nowym prezydentom możliwości ? aby po objęciu urzędu ?mogli zatrudnić kilku (w miastach wielkości Tarnobrzega ? pięciu) najbliższych, zaufanych współpracowników.

Zatrudnić natychmiast, a nie po dopiero po kilku tygodniach, bo przynajmniej tyle trwają procedury konkursowe.

Takie rozwiązanie ma głęboki sens, bo trudno przecież odmówić nowym prezydentom – prawa do natychmiastowego zatrudnienia kilku najbliższych, zaufanych współpracowników ? odpowiedzialnych choćby za kontakty z mediami (odpowiednik rzecznika prasowego)

Przykłady Prezydentów Warszawy i Rzeszowa, którzy nie skorzystali z przywileju zatrudnienia doradców ? zupełnie nie przystają do naszej sytuacji.

Powód? Zarówno Hanna Gronkiewicz-Waltz, jak Tadeusz Ferenc, pełnią swoje funkcję kolejną kadencję z rzędu. Aby zatem natychmiast zatrudnić najbliższych współpracowników, nie muszą korzystać z możliwości zatrudniania doradców, bo najbliższych współpracowników już dawno ? zdążyli zatrudnić.

Wszyscy doradcy Prezydenta Norberta Mastalerza spełniają warunki określone w ustawie o pracownikach samorządowych.

Średnia wynagrodzenia doradców wynosi 3500 zł brutto. Czyli jest dużo niższa od maksymalnej kwoty wynagrodzenia przewidzianego na tym stanowisku, które wynosi 5200 zł.
 
Przy obsadzie stanowisk doradców ? Pan Prezydent – oprócz zaufania – kierował się wyłącznie ich wiedzą, doświadczeniem i osiągnięciami zawodowymi. Z czterech doradców Prezydenta, trzech nie należy do żadnej partii politycznej, czwarty jest szeregowym członkiem jednego z ugrupowań.

Z uszanowaniem!
Wojciech Malicki
Doradca Prezydenta