Utrudnienia w centrum miasta! Rusza budowa rond

W ciągu najbliższych dni powinna rozpocząć się budowa dwóch rond w centrum miasta. Pierwsze powstanie na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza, Szpitalna, Niepodległości, a drugie u zbiegu ulic Piłsudskiego, Szeroka, Targowa.

Na początkowe etapy prowadzonych prac ulice zostaną zamknięte. Apelujemy do kierowców o szczególną uwagę i bezpieczną jazdę.

Lada dzień tarnobrzeski RDM przystąpi do pierwszych dwóch etapów budowy nowych rond w centrum miasta. W związku z pracami nastąpi zmiana organizacji ruchu. Niestety na kierowców czekać będą utrudnienia, dlatego już teraz apelujemy o cierpliwość i szczególną ostrożność. Zmianę organizacji ruchu zaakceptował Prezydent Miasta, a także Wydział Drogowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu. Całość zaplanowanych prac podzielono na etapy w taki sposób, aby utrudnienia dla użytkowników ruchu były jak najmniejsze.

Zamknięta zostanie ulica Mickiewicza na odcinku od wjazdu do dyrekcji szpitala do przystanku autobusowego i dla busów. Nie będzie możliwości przejazdu z ulicy Mickiewicza na ulicę Szpitalną. Zostanie za to przygotowana tymczasowa droga z płyt żelbetonowych, dzięki której możliwy będzie przejazd z ulicy Mickiewicza na Aleje Niepodległości przez postój dla taksówek. (poniżej rysunek nr 1 przedstawiający organizację ruchu).

Jednocześnie ruszy także przebudowa skrzyżowania ulic Piłsudskiego, Szeroka, Targowa. Ulica Piłsudskiego będzie zamknięta na odcinku od wyjazdu z ulicy Szerokiej do wyjazdu z ulicy Grota Roweckiego. Zamknięty będzie także dojazd z ulicy Targowej do ul. Piłsudskiego. Na ulicy Szerokiej, u zbiegu z Piłsudskiego, będzie obowiązywał prawoskręt z nakazem jazdy w ulicę Mickiewicza. Nie będzie za to możliwości wjazdu z ulicy Mickiewicza w Piłsudskiego (schemat organizacji ruchu przedstawia rysunek nr 2).