Odwołano szkolenie dla organizacji pozarządowych

Z przykrością informujemy, żezaplanowane na 12 lutego szkolenie dla organizacji pozarządowych nieodbędzie się w podanym terminie. Z powodu choroby osoby prowadzącejszkolenie, zostaje ono przełożone na pierwszą sobotę marca.

Archiwalne zaproszenie:

Prezydent Miasta Tarnobrzeg serdecznie zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych na szkolenie dot. Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Szkolenie poprowadzi Beata Matyjaszczyk – prawnik, uczestnik prac nad nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, członek społecznego zespołu. Od 24 lat związana z sektorem pozarządowym, specjalista w zakresie współpracy organizacji z administracją publiczną. Współprzewodnicząca Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych, przewodnicząca Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych,  instruktor ZHP

Cel szkolenia, to zapoznanie z przepisami ustawy oraz dobrymi praktykami jej stosowania.

Program:

10.00 – 11.30 – wprowadzenie, definicja organizacji, działalność w sferze pożytku publicznego, działalność odpłatna i nieodpłatna
11.45 – 13.30 – współpraca z administracją publiczną – program współpracy, formy współpracy, konsultacje, Rady działalności, inicjatywa uchwałodawcza
14.00 – 15.30 – organizacje pożytku publicznego
15.45 – 16.30 – wolontariat
16.30- 17.00 – pytania i odpowiedzi
Serdecznie zapraszamy.