Zwolnienie z podatku rolnego dla powodzian

Prezydent Miasta wystąpi do radnych z projektem uchwały dotyczącym zwolnienia z podatku rolnego i od nieruchomości osoby, które ucierpiały w ubiegłorocznych powodziach, jakie nawiedziły nasze miasto. Będzie to kolejna forma pomocy, jaką objęci zostaną tarnobrzeżanie, którzy stracili cały dobytek.

Zwolnieni z podatku rolnego byliby powodzianie z osiedli: Wielowieś, Sobów, Zakrzów, Sielec, Dzików i Mokrzyszów. Zwolnienie z podatku od nieruchomości objęłoby powodzian z pięciu osiedli: Wielowieś, Sobów, Zakrzów, Sielec, Dzików. Zwolnienia obejmowały będą tylko pierwszą ratę podatku.

Zgodnie z przepisami pismo w tej sprawie najpierw Prezydent Miasta skierował do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Ministerstwa Rolnictwa. Być może jeszcze na lutowej sesji radni mogliby głosować nad przygotowaną przez Prezydenta uchwałą. ? Wiem, że taka pomoc jest bardzo potrzebna. Wielu tarnobrzeżan nadal walczy ze skutkami ubiegłorocznych powodzi i potrzebują, aby wyciągnąć do nich pomocną dłoń ? mówi Prezydent Norbert Mastalerz.

Jeśli radni przyjmą uchwałę, na stronie Urzędu Miasta www.tarnobrzeg.pl, a także w Biurze Obsługi Interesantów będą dostępne wzory formularza o zwolnienie.