Nabór wniosków na odbudowę gospodarstw dla powodzian

W związku z ogromnymi stratami, poniesionymi przez rolników z terenów nawiedzonych przez powodzie i inne klęski żywiołowe, prezes ARMiR Tomasz Kołodziej ogłosił trzeci nabór wniosków z działania ?Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych? .

Nabór zostanie uruchomiony w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Środki na wsparcie będą rozdzielane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy będą mogli składać wnioski o przyznanie pomocy na odbudowę gospodarstw zniszczonych przez powodzie od 2 lutego do 15 marca 2011r. Warunki przyznawania pomocy oraz dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o wsparcie są takie same jak w poprzednich naborach.

O przyznaniu pomocy nie będzie decydowała kolejność składania wniosków. Wsparcie będzie przysługiwało według liczby punktów przyznanych na podstawie kryterium wnioskowanej przez rolnika wysokości pomocy oraz wielkości szkód poniesionych w jego gospodarstwie.

Szczegółowe informacje znajdziemy na stronie: www.arimr.gov.pl