Ponad 2000 zł zadłużenia na każdego mieszkańca

Dziś zaprezentowano założenia dla budżetu na rok 2011, jutro projekt trafi do Rady Miasta. Według projektu zadłużenie miasta wzrośnie na koniec roku 2011 do ponad 99 mln złotych (47,6% budżetu) przy dopuszczalnym pułapie 60%.

Oznacza to, że w ciągu ostatnich 6 lat zadłużenie miasta wzrosło trzykrotnie…

Dochody wyniosą ponad 208 mln zł, wydatki ponad 240 mln, przy założonym deficycie 31,6 mln zł. Na spłatę zadłużenia zostanie przeznaczone blisko 15 mln zł (9,55% budżetu).

Główne wydatki miasta to:
oświata – 73 mln
drogi – 52,5 mln, w tym inwestycje 46 mln zł
administracja – 32 mln
pomoc społeczna 24 mln
bezpieczeństwo i ochrona p.pożarowa 11,5 mln
kultura fizyczna i sport 8,5 mln
kultura 8 mln