Sprzątanie po psach – szykujcie się…

Problem wszechobecnych psich odchodów (widocznych głównie po odwilży) od dawna budził wiele emocji. Sprawa była ostatnio poruszana na forach i w niektórych lokalnych mediach.
Prezydent Mastalerz zapowiedział wczoraj, że problem można i trzeba rozwiązać.

– Przygotowuję uchwałę zmieniającą regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnobrzeg, w którym wprowadzamy zapis o koszach ulicznych. Wszcząłem procedurę zakupu zestawów higienicznych, w które wyposażymy właścicieli psów. Na moje polecenie Straż Miejska i Kancelaria Prezydenta przygotuje i przeprowadzi akcję informacyjną, która uświadomi mieszkańcom, że muszą sprzątać po swoich ulubieńcach. A po jej zakończeniu Straż Miejska konsekwentnie będzie egzekwować ten obowiązek – mówił wczoraj Norbert Mastalerz, w wystąpieniu na sesji Rady Miasta.

I rzeczywiście – stworzenie możliwości łatwego sprzątania po psach, edukacja i surowe przestrzeganie ustalonych zasad – wydają się jedynym rozwiązaniem problemu. Oby nie zabrakło konsekwencji.