Konkurs Plastyczny przeciw przemocy i używkom

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Prezydencie Miasta Tarnobrzeg. Urząd Miasta Tarnobrzeg i Tarnobrzeski  Dom Kultury ogłaszają Konkurs Plastyczny STOP! przemocy, dopalaczom i używkom pod każdą postacią.

Prace od uczniów tarnobrzeskich szkół można zgłaszać do 9 marca.

O konkursie:
1. Każdy z uczestników wykonuje 1 pracę w formacie  A-3 techniką dowolną na powyższy temat.
2. Celem konkursu jest uświadomienie dzieciom i młodzieży szkodliwości działania dopalaczy i używek pod każdą postacią.
3. Do konkursu uczestnicy zgłaszają opisaną pracę (imię i nazwisko, klasa, szkoła, opiekun, na odwrocie pracy).
4. Prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych:
I kategoria:  klasy IV-VI szkół podstawowych
II kategoria:  gimnazja
III kategoria: szkoły ponadgimnazjalne
5. Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane do wystawy prace, zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Galerii TDK w terminie 15 -17.III.2011 r.
6. Prosimy o przeprowadzenie wstępnej selekcji na etapie szkolnym i przesłanie lub dostarczenie do TDK, 10 najlepszych prac z całej szkoły.
7. Prace, które nie spełniają kryteriów konkursu oraz nie podlegają ocenie na szczeblu szkolnym nie zostaną do niego zakwalifikowane.
8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo późniejszego wykorzystania zgodnie z uznaniem.
8. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem miasto Tarnobrzeg.

Terminy:
– zgłaszanie prac do konkursu – 9.03.2011 r. (włącznie) Tarnobrzeski Dom Kultury w Tarnobrzegu, ul. Słowackiego 2, Dział Organizacji Imprez, pokój 47
– rozstrzygnięcie Konkursu, wręczenie nagród, otwarcie wystawy
– 15 marca 2011 r., godz. 14.00
– wystawa pokonkursowa 15 – 17 marca 2011 r.

Informacje:
Tarnobrzeski Dom Kultury w Tarnobrzegu – Dział Organizacji Imprez
e-mail: org.imprez@tdk.tarnobrzeg.pl,  tel. 15 822 21 10 w. 32

Impreza pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzeg.