Prezydent powołał Radę Sportu

W piątek po raz pierwszy zebrała się nowa Rada Sportu powołana przez Prezydenta Miasta. Na spotkaniu wybrano zarząd Rady i ustalono harmonogram pracy. Rada Sportu zajmować się będzie m. in. opiniowaniem budżetu, a także strategii rozwoju gminy w zakresie sportu oraz projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej.

W skład nowej Rady Sportu weszli:
Grzegorz Ciszewski – prezes Klubu Sportowego Siarka,
Wacław Salamucha ? wiceprezes tarnobrzeskiego Stowarzyszenia Sympatyków Piłki Siatkowej,
Zbigniew Pyszniak ? prezes ASK KS Siarka Tarnobrzeg,
Zbigniew Nęcek ? trener KTS Tarnobrzeg,
Ryszard Kiper ? prezes Tarnobrzeskiego Klubu Kyokushin Karate,
Danuta Oszczudłowska ? skarbnik Uczniowskiego Klubu Sportowego Delfin,
Zbigniew Hara ? prezes Osiedlowego Klubu Sportowego Mokrzyszów.

Na pierwszym spotkaniu, członkowie Rady wybrali ze swego grona przewodniczącego, którym został Grzegorz Ciszewski, wiceprzewodniczącego ? Ryszarda Kipera, a także sekretarza, którym została Danuta Oszczudłowska. Członkowie Rady Sportu powoływani są na okres 2 – letniej kadencji.

Fot rada sportu: Agata Rybka
Opis do zdjęcia: Prezydent Miasta (w środku) wspólnie z członkami nowo powołanej Rady Sportu. Pierwszy z prawej Roman Kulczycki, prezes KTS Tarnobrzeg, który na spotkanie przybył w zastępstwie Zbigniewa Nęcka, przebywającego z drużyną na turnieju w Niemczech.