Trwają konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Prezydent Miasta Tarnobrzeg zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe do zapoznania się z projektem Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011.

Konsultacje potrwają od 1 do 8 marca2011 roku, do godziny 15:30.

Konsultacje polegają na wypełnieniu załączonego formularza zgłaszania uwag do Programu Współpracy. Załącznik ten można przesyłać w wersji elektronicznej na adres emailk.michalik@um.tarnobrzeg.pl oraz zostawiać w Biurze Obsługi Interesantów, w sektorze A, sala 1 (kierownik Biura Obsługi Interesantów), ul. Mickiewicza 7.

Na kopercie (lub w tytule emaila) należy wpisać KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY 2011.

-Wiem jak ważna jest współpraca z organizacjami pozarządowymi.Wierzę, że przyniesie ona wiele korzyści nie tylko organizacjom,ale przede wszystkim mieszkańcom, a także wpłynie na promocję miasta w naszym regionie ? mówi Prezydent Norbert Mastalerz.

Na7 marca br. planowane jest otwarte spotkanie, podczas którego będzie można zapoznać się z projektem programu oraz wyrazić swoje opinie. Miejsce i godzina rozpoczęcia spotkania zostaną podane w tym tygodniu.

Na stronie www.tarnobrzeg.pl do pobrania:

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011 [DOC]
Karta oceny oferty [DOC]
Karta oceny merytorycznej oferty [DOC]
Formularz zgłoszenia uwag do Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011 [DOC]

Tekst: UM