Potwierdzono jakość wody po płukaniu sieci

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. informują,że w dniach 12-18 marca 2011 r. zostało przeprowadzone profilaktyczne płukanie sieci wodociągowej.  Wszystkie prace odbyły się bez zakłóceń i zgodnie z założonymi harmonogramami.
Znane są już wyniki badań wody pobranej z punktów kontrolnych równomiernie rozmieszczonych na całej sieci wodociągowej.

Badania przeprowadzone w tym tygodniu przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu wykazały,że jakość wody jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z2007r. nr 61, poz.417 z późn. zm.).

Info:
Wioletta Wojtkowiak
Rzecznik prasowy Tarnobrzeskich Wodociągów