Konkurs na nowy herb Tarnobrzega

Urząd Miasta w Tarnobrzegu ogłosił konkurs na nowy herb Tarnobrzega. Decyzję o zmianie obecnego herbu podjęła Rada Miasta na czwartkowym posiedzeniu. – W obecnych czasach szanse na promocję miasta ściśle wiążą się z podkreślaniem jego indywidualnego charakteru. Tymczasem herbem Leliwa posługuje się Tarnów, Przeworsk, Sieniawa, Mińsk Mazowiecki, a nawet Tarnopol. Zdecydowaliśmy że trzeba coś z tym zrobić. I robimy – mówi Prezydent Tarnobrzega Norbert Mastalerz.

Debata nie przebiegała bez dyskusji. Znany tarnobrzeski historyk dr Tadeusz Zych zwracał uwagę na ciągłość historyczną i zasługi rodu Tarnowskich dla miasta. Ostatecznie radny jako jedyny wstrzymał się od głosu.

Za zmianą herbu opowiedział się jednoznacznie Tadeusz Gospodarczyk, który domagał się zapisu w regulaminie konkursu o nawiązaniu nowego herbu do tematyki żeglarskiej, co miałoby ułatwić promocję Jeziora Machowskiego. Propozycja radnego PSL nie zyskała poparcia większości. Wbrew stanowisku prezydenta zaakceptowano jednak drugi z jego wniosków, umieszczając w regulaminie zapis, że zgłaszane w konkursie propozycje nie mogą mieć kształtu piramidy.

Dawny zarząd miasta w osobach Jana Dziubińskiego i Andrzeja Wójtowicza zwracał uwagę przede wszystkim na koszty wprowadzenia nowego logo naszego miasta. Na szczęście okazało się, że projekt można finansować z przyznanych już funduszy europejskich na wspólną promocję Tarnobrzega i Sandomierza.

Mimo że rozważano zlecenie opracowania herbu profesjonalnym agencjom reklamowym, zdecydowano ostatecznie o konkursie otwartym dla wszystkich zainteresowanych. – To najbardziej przejrzysta i otwarta procedura. Wierzę w kreatywność tarnobrzeżan, którzy w ten sposób mogą wpływać na wizerunek naszego miasta w przyszłości. I wpłyną – powiedział prezydent. Nagrodę dla autora wybranej pracy wyznaczono na 20.000 zł, czyli kwotę dwudziestokrotnie większą niż w przypadku konkursu na logo Dni Tarnobrzega.
Najlepszą pracę wybierze komisja złożona z przedstawicieli Tarnobrzeskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega i Tarnobrzeskich Wodociągów.

Prace na konkurs można składać do 31 maja 2011 roku, do godziny 15 w zaklejonych kopertach z dopiskiem ?Konkurs na opracowanie herbu Tarnobrzega?. Projekty, które wpłyną po tym terminie, nie będą oceniane. Prace mogą być wykonane indywidualnie lub zespołowo. Projekty powinny być przygotowane w formie komputerowej w kolorze lub czarno-białe. Każdy, kto chce wziąć udział w konkursie musi zapoznać się i zaakceptować regulamin Konkursu i wypełnić kartę zgłoszeniową, która stanowi załącznik do regulaminu.

Kartę zgłoszeniową i regulamin konkursu można pobrać ze strony www.tarnobrzeg.pl z działu „szczególnie ważne, dokładniej z linka:
http://www.tarnobrzeg.pl/php/index.php?action=aktual_item&menu=&id=2499&tyt_nagl=2011-04-01&nazwa=szczeg%F3lnie%20wa%BFne&id_kat=3