Oświadczenie Prezydenta Miasta po brutalnym pobiciu

Jestem głęboko wstrząśnięty zbrodnią, której dokonali bardzo młodzi ludzie, pozbawiając życia 34-letniego Tarnobrzeżanina. Zbrodnią, która swoim okrucieństwem i bezsensem poraża i budzi najwyższy wewnętrzny sprzeciw.
 
Wiem, że tak ciężkie chwile szczególnie zmuszają do refleksji i pytań ? o stan bezpieczeństwa w mieście. Czy nie można na ulice wysłać więcej policjantów itd.

Zapewniam Państwa, że w tej materii robię, co mogę. Aby nie być gołosłownym, nie dalej jak w miniony czwartek – na mój wniosek –  Rada Miasta zdecydowała o wsparciu tarnobrzeskiej policji dotacją  z przeznaczeniem na dodatkowe patrole miasta. Czynię również starania o objęcie Tarnobrzega systemem monitoringu.

Wiem jednak, że nawet zainstalowanie kamery na każdym budynku w mieście i wysłanie patrolu policji na każdą tarnobrzeską ulicę, nie będzie w 100 procentach skutecznym antidotum na ślepą, bezsensowną,  brutalną agresję, której ofiarami stają przypadkowi przechodnie. 

Jedyną  receptą jest wychowanie młodych ludzi w duchu poszanowania najwyższych wartości ? ludzkiego zdrowia i życia.
To wielkie zadanie nas wszystkich: państwa, samorządu, Kościoła, szkoły, organizacji pozarządowych, a przede wszystkim rodziny. Zadanie, które wymaga ogromu pracy. Zapewniam, że będę takie działania wspierał i inicjował.

Bliskim naszego tragicznie zmarłego Krajana składam wyrazy najszczerszego współczucia.

Z poważaniem
Norbert Mastalerz
Prezydent Tarnobrzega
Tarnobrzeg 2.04.2011