Zmiana godzin pracy w Urzędzie Miasta

Od jutra, tj. 5 kwietnia br., zmianie ulegną godziny pracy niektórych jednostek Urzędu Miasta Tarnobrzeg.  Godziny pracy Biura Obsługi Interesantów, kasy UM, kancelarii ogólnej i Urzędu Stanu Cywilnego zostaną wydłużone we wtorki do godziny 16:30.

Zmiana dotyczy tylko wymienionych wyżej jednostek i tylko tego jednego dnia, a podyktowana jest wprowadzeniem równoważnego czasu pracy.