Pierwsza Miejska Konferencja dla Rodziców

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 10, Rada Rodziców oraz Stowarzyszenie „Rodzice i Szkoła” w Tarnobrzegu mają zaszczyt zaprosić na: I Miejską Konferencję dla Rodziców „Aby łatwiej było wychować, czyli kochać i wymagać”.
Konferencja rozpocznie się 27 kwietnia 2011 r. o godz. 15:30 w auli Szkoły Podstawowej Nr 10 pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega Norberta Mastalerza.

Program Konferencji:
– Kompetencje i możliwości funkcjonowania Rad Rodziców
(Małgorzata Nowinska – Zgurska; Kuratorium Oświaty w Rzeszowie)

– Obowiązek i odpowiedzialność w szkole z punktu widzenia rodzica
(Maria Szpilowska; Fundacja „Rodzice Szkole ” w Warszawie)

– „Miłość, granice i konsekwencje w wychowaniu”
(Agnieszka Kapica; Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnobrzegu)

– Internet i dzieci – szansa czy zagrożenie?
(Anna Burda; Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnobrzegu)