Kolejna zmiana w organizacji ruchu!

W związku z wysokim natężeniem ruchu i tworzącymi się korkami na skrzyżowaniu ulic 11-go listopada i Kopernika, zostanie wprowadzone pierwszeństwo dla samochodów jadących ulicą 11 listopada skręcających w lewo w ulicę Kopernika, a także jadących ulicą Kopernika i skręcających wprawo w ulicę 11 listopada (trasa objazdu).

Zmiany zostaną wprowadzone od piątku 22 kwietnia od godz. 6:00.

Już dziś w obrębie skrzyżowania zostały ustawione nowe znaki drogowe informujące o zmianie pierwszeństwa. Znaki z żółtą lampą pulsacyjną ustawiono także na wcześniejszych odcinkach drogi. Dziś w nocy na jezdni zostaną wymalowane oznakowanie poziome.

Poniżej schemat prezentujący wprowadzone zmiany.
Do kierowców apelujemy o ostrożną jazdę.