Piękno i dzikość natury – wernisaż

Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Sandomierzu zaprasza na wystawę malarstwa Marii Bieńkowskiej Kopczyńskiej „Piękno i dzikość natury”.
Wernisaż rozpocznie się 6 maja 2011 o godz. 17:00 w Galerii BWA, w Sandomierzu, Rynek 11. Wystawę będzie można oglądać do 29 maja.

Marta Bieńkowska Kopczyńska studiowała na Wydziale Grafiki krakowskiej ASP w pracowni wklęsłoduku prof. Andrzeja Pietscha, w pracowni drzeworytu doc. Franciszka Bunscha oraz w pracowni typografii prof. Romana Banaszewskiego. W 1980r. otrzymała nagrodę Ministra Kutlury i Sztuki za pracę dyplomową inspirowaną poezją Bolesława Leśmiana.

Obecnie zajmuje się malarstwem sztalugowym, za które w 1998r. otrzymała nagrodę Fundacji Polska-Japinia im.Miyuachi.
Swoją twórczość zaprezentowała na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i kilkudziesięciu zbiorowych w Polsce, krajach europejskich i w Japonii. Od 3 lat jest członkiem ZPAP.

„Rzeczywistość przedstawiona szuka reguł, które by ją ujarzmiły i to reguł elementarnych, najpierwotniejszych, przyrodzonych człowiekowi.
W obrazach dochodzą do głosu żywioły w najróżniejszych kombinacjach: morze w barwach ognia dotknięte przez słońce, świetliste powietrze nadające jasność przedmiotom, ziemia, z której wyłaniają się mocno w niej zakorzenione, przedziwne pnie drzew chłonących wodę i światło. Każda z tych wizji świata stwarza wrażenie przetrawionej przez głębokie doświadczenie malarki, wydaje się też ostateczna i dopełniona, bo wyznacza kolejne kręgi twórczego dojrzewania…”

Mariola Jankun-Dopartowa.