Bezpłatne porady radców prawnych

W dniu 9 maja w budynku Urzędu Miastaprzy ulicy Kościuszki 32 w ramach akcji ?Niebieski Parasol?będzie można skorzystać bezpłatnie z pomocy udzielanej przezradców prawnych. Porady będą udzielane ustnie od godziny 12 do 18.Organizatorem akcji jest Krajowa Rada Radców Prawnych przy udzialePrezydenta Miasta Norberta Mastalerza.