Promesa na dokumentację dotyczącą likwidacji osuwiska

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało Tarnobrzegowi promesę na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: ?Likwidacja osuwiska przy ul. Mickiewicza?.
Wysokość dofinansowania nie może wynieść więcej niż 200 tysięcy złotych i przekroczyć 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

– Dzięki tej promesie będziemy mogli przystąpić do realizacji zadania związanego z likwidacją osuwiska, jakie powstało w ubiegłym roku przy ulicy Mickiewicza. Pierwszym krokiem było powołanie komisji i sporządzenie wstępnej dokumentacji.  Później wysłaliśmy wniosek o przyznanie nam dofinansowania. Dzięki naszym staraniom Ministerstwo przychyliło się do wniosku i przyznało nam dotację. Teraz zostanie wykonana pełna dokumentacja geologiczno-inżynierska i będzie można zaplanować wszystkie prace ? mówi Norbert Mastalerz, Prezydent Tarnobrzega.

Info: UM.