Rocznica zakończenia II Wojny Światowej

Dokładnie 66 lat temu, 8 maja 1945roku, zakończyła się w Europie II Wojna Światowa. W minionąniedzielę członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr13 im. por. Józefa Sarny, a także Związku Kombatantów,przypomnieli tarnobrzeskiej młodzieży historię Polski. 

Z okazji rocznicy zakończenia II wojnyświatowej w Europie, na tarnobrzeskim cmentarzu wojennym, NorbertMastalerz, Prezydent Miasta, członkowie Związku Żołnierzy WojskaPolskiego Koło nr 13 im. porucznika Józefa Sarny, a także ZwiązkuKombatantów oraz uczniowie Gimnazjum nr 3 im. porucznika Sarny,złożyli kwiaty przed tablicą i zapalili znicze na mogileporucznika Sarny.

Prezes Koła nr 13, Józef Dąbrowski,przypomniał młodzieży czasy, kiedy 1 września 1939 roku wybuchłaII wojna światowa, która trwała 6 lat i jeden dzień i zakończyłasię podpisaniem aktu kapitulacji przez Japonię. O swoich losachwojennych opowiedział zebranym porucznik Mieczysław Szewc, którylata 1941-1945 spędził w czterech obozach koncentracyjnych.

Natomiast porucznik Józef Marczewski,kombatant i weteran, opowiedział o swoim szlaku bojowym, któryodbył od Warszawy do Berlina, jako artylerzysta artyleriiprzeciwlotniczej.

Autorem fotografii z niedzielnejuroczystości jest Bolesław Mozalewski.