Nowy naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Środowiska

Jolanta Hyla została wybrana w konkursie na nowego naczelnika Wydziału Spraw Komunalnych i Środowiska.

Fot. Dariusz Bajor, info UM.

Jolanta Hyla, magister inżynier Ochrony Środowiska, absolwentka Politechniki Warszawskiej. Przez 7 lat zajmowała stanowisko inspektora wojewódzkiego d/s ochrony powietrza atmosferycznego oraz inspektora wojewódzkiego d/s gospodarki odpadami w ówczesnym Urzędzie Wojewódzkim w Tarnobrzegu.

W swojej karierze zawodowej współpracowała również ze Starostwem Powiatowym w Stalowej Woli, a przez ostatnie cztery lata była inspektorem Ochrony Środowiska, a następnie kierownikiem Wydziału Infrastruktury Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie.