Przejazd z ul. Szerokiej na Piłsudskiego będzie zamknięty

Od dnia 24.05.2011 zamknięty dla ruchu kołowego będzie odcinek ul. Szerokiej od Biblioteki do budowanego ronda i odcinek ul. Piłsudskiego od budowanego ronda do ul. Mickiewicza.

Zamknięcie ulicy spowodowane jest prowadzonymi pracami drogowymi w ramach modernizacji ul. Targowej.