Ważne spotkanie dla organizacji pozarządowych

We wtorek, 24 maja, w Tarnobrzeskim Domu Kultury odbędzie się spotkanie dla organizacji pozarządowych, które składały wnioski w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2011.

Na godz. 19 zaplanowano spotkanie z przedstawicielami tych organizacji, które otrzymały dotację, a na godz. 17 z pozostałymi.